Trang chủ / Trung Cấp / Miền Nam / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KÝ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ NAM SÀI GÒN

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KÝ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ NAM SÀI GÒN

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KÝ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ NAM SÀI GÒN
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển điểm học bạ THPT, Học lực lớp 12 từ khá trở lên
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã số trường : 0215
Mã ngành : 42140201
Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển : Điểm ưu tiên theo quy định
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian xét tuyển : Tháng 3/2019 – Tháng 12/2019
2.8. Chính sách ưu tiên:
xét điểm ưu tiên theo quy định
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Thực hiện theo quy định hiện hành
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Trường công lập – Không thu học phí
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Trường trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
Ký hiệu: 0215
Loại hình: Công lập
Địa chỉ: 47 Cao Lỗ, P4, Q8
Điện thoại: 02838504637
Website: namsaigon.edu.vn

Bài viết liên quan