Trang chủ / Trung Cấp / TP. Hồ Chí Minh / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRÙNG CẤP KINH TẾ – KỸ THUẬT TÂY NAM Á

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRÙNG CẤP KINH TẾ – KỸ THUẬT TÂY NAM Á

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRÙNG CẤP KINH TẾ – KỸ THUẬT TÂY NAM Á
1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ trung cấp 42140201 Sư phạm mầm non 60 290 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn, Sinh học, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, Tốt nghiệp văn bằng 1 từ Trung cấp trở lên
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã trường: 0212,
– Mã ngành Sư phạm Mầm non: 42140201
– Hình thức: Xét tuyển, Kết hợp xét tuyển và thi tuyển
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian tuyển sinh: Đến khi đủ chỉ tiêu hoặc đến 25 tháng 12 hàng năm
Hình thức nhận ĐKXT: Trực tuyến trên trang web Nhà trường, trực tiếp tại Trường hoặc qua bưu điện.
Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, Tốt nghiệp văn bằng 1 từ Trung cấp trở lên
2.8. Chính sách ưu tiên:
Xét tuyển thẳng hoặc Thi đầu vào.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí xét tuyển: 30.000VNĐ
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí: 4.000.000VNĐ/1 học kỳ
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Nam Á
Ký hiệu: 0212
Loại hình: Tư thục
Địa chỉ: 254 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838164843, 02838164832
Website: truongtaynama.edu.vn

Bài viết liên quan