Trang chủ / Trung Cấp / Hà Nội / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI 1 NĂM 2019
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, và học sinh đã có 1 văn bằng của các trường Trung cấp, cao đẳng, hoặc Đại học khác (hệ văn bằng 2)
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: xét tuyển học bạ THPT
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Ngưỡng đảm bảo đầu vào: tổng ba môn Văn, Sử, Địa là 16,5 điểm. Điều kiện xét tuyển là tốt nghiệp THPT, và học sinh đã có 1 văn bằng Trung cấp, hoặc cao đẳng, hoặc đại học
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hà Nội I(mã số trường 0119);
Ngành Sư phạm Mầm non
Mã ngành 42140201
Tổ hợp xét truyển: C00: Văn, Sử, Địa
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian: bắt đầu từ tháng 1/4/2019
Hình thức: Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Hà Nội I
Điều kiện xét tuyển: Học Bạ THPT (xét tuyển 3 môn: Văn, Sử, Địa)
2.8. Chính sách ưu tiên:
Ưu tiên xét tuyển thẳng đối với học sinh đã  có 1 văn bằng
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
30.000/1 hồ sơ
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
4.350.000/ 1 kỳ /học sinh duy trì học phí của cả khóa học (không tăng)
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Không có các nội dung trái với quy định
Thông tin tuyển sinh của Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội 1
Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I
Ký hiệu: 0119
Loại hình: Tư thục
Địa chỉ: 54 vũ trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 02435571223
Website: ktkthn1.edu.vn

Bài viết liên quan