Trang chủ / Trung Cấp / TP. Hồ Chí Minh / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA HỒ CHI MINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA HỒ CHI MINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA HỒ CHI MINH
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, BT THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét Học bạ THPT: Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên,
Điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT (lớp 12) tối thiểu 6,5 điểm:
+ C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
+ C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
+ C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
+ C21: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
– Kết quả thi THPT quốc gia: Theo ngưỡng điểm sàn quy định của Bộ GDĐT
– Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học: Theo kết quả học tập.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ trung cấp 42140201 Sư phạm mầm non 10 22 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Tuỳ theo đối tượng thí sinh sẽ xét theo:
– Học bạ THPT: Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên
– Điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT (lớp 12) tối thiểu 6,5 điểm:
   + C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  + C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
  + C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
   + C21: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
– Kết quả thi THPT quốc gia: Theo ngưỡng điểm sàn quy định của Bộ GDĐT
– Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học: Theo kết quả học tập.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã số trường: 0201,
– Mã số ngành: 42140201
– Tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:
   + C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  + C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
  + C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
   + C21: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
– Thời gian xét tuyển: Từ tháng 02/2019 đến ngày 31/12/2019.
– Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Nhận tại trường, gửi qua đường bưu điện, hoặc đăng ký xét tuyển online tại www.BachKhoaHcm.edu.vn/xettuyen
– Các điều kiện xét tuyển: Hồ sơ hợp lệ
– Tổ hợp môn xét tuyển:
STT Mã tổ hợp Tổ hợp
1 C00  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

2 C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
3 C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

 

4 C21 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Tuỳ theo đối tượng thí sinh sẽ xét theo:
– Học bạ THPT: Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên
– Điểm trung bình cộng kết quả học tập THPT (lớp 12) tối thiểu 6,5 điểm:
   + C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  + C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
  + C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
   + C21: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
– Kết quả thi THPT quốc gia: Theo ngưỡng điểm sàn quy định của Bộ GDĐT
– Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học: Theo kết quả học tập.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã số trường: 0201,
– Mã số ngành: 42140201
– Tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:
   + C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  + C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
  + C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
   + C21: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không
2.7. Tổ chức tuyển sinh:
– Thời gian xét tuyển: Từ tháng 02/2019 đến ngày 31/12/2019.
– Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Nhận tại trường, gửi qua đường bưu điện, hoặc đăng ký xét tuyển online tại www.BachKhoaHcm.edu.vn/xettuyen
– Các điều kiện xét tuyển: Hồ sơ hợp lệ
– Tổ hợp môn xét tuyển:
STT Mã tổ hợp Tổ hợp
1 C00  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

2 C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
3 C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

 

4 C21 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội
2.8. Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ Giáo dục, nộp đủ hồ sơ sớm
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
– Học kỳ 1: 3.500.000 đồng/ học kỳ
– Học kỳ 2: 3.700.000 đồng/ học kỳ
– Học kỳ 3: 3.900.000 đồng/ học kỳ
– Học kỳ 4: 4.100.000 đồng/ học kỳ
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:
Nhận hồ sơ:  20/02/2019- 15/05/2019
Xét tuyển: 18/05/2019
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:
Nhận hồ sơ: 18/05/2019 – 14/08/2019
Xét tuyển: 15/08/2019
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 3:
Nhận hồ sơ: 16/09/2019 – 28/12/2019
Xét tuyển: 30/12/2019
Trường Trung cấp Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
Ký hiệu: 0201
Loại hình: Tư thục
Địa chỉ: 802-804 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận
Điện thoại: 02837159560
Website: BachKhoaHCM.edu.vn

Bài viết liên quan