Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYÊN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYÊN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYÊN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

1 ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

2 PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

3 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Sử dụng kết quả thi THPT Quốc Gia và có tổ hợp 3 bài thi/ môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

4 CHỈ TIÊU TUYÊN SINH: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đào tạo.

Đào tạo trình đồ đại học, chỉ tiêu theo ngành đào tạo.

5 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT.

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành khoa học sức khỏe cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ GD & ĐT xác định, Nhà trường sẽ công bố công khai ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với từng ngành dự kiến trước 21/07/2019.

6 Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lênh điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.

6.1 Mã trường: YHB – website: www.hmu.edu.vn

6.2 Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo.

Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Tổng chỉ tiêu
Y khoa B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720101 400
Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (*) B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720101_YHT 100
Y học cổ truyền B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720115 50
Răng Hàm Mặt B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720501 80
Y học dự phòng B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720110 80
Y tế công cộng B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720701 50
Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720601 80
Điều dưỡng B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720301 140
Dinh dưỡng B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720401 70
Khúc xạ Nhãn khoa B00 (Toán – Hóa học – Sinh học) 7720699 70
Tổng   1120

(*) Ngành Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa: Thí sinh trúng tuyển ngành này sẽ học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường – Đường Quang Trung III, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

6.3 Các điều kiện sử dụng trong xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT và có điểm tổ hợp bài thi/ môn thi Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

THí sinh tốt nghiệp THPT và có điểm tổ hợp bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

Điều kiện phụ trong xét tuyển nếu các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau, Nhà trường ưu tiên theo thứ tự đăng ký nguyện vọng.

Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước: Không sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia các năm trước để xét tuyển vào Trường.

Hội đồng tuyển sinh công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 09/08/2019. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1 bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia đến Trường Đại học Y Hà Nội bằng thư chuyển phát nhanh trước 17 giờ 00 ngành 15/08/2019 (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp tại Trường Đại học Y Hà Nội. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1 được xem như từ chối nhập học.

Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển:

Khi thí sinh đến nhập học, Hồi dồng tuyển sinh của Trường tổ chứng kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Các sai sót nếu có, sẽ được xử lý theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành;

Trong quá trình xét tuyển và khi sinh viên đang theo học Nhà trường sẽ tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và điểm xét tuyển của thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong “Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học; cao đẳng, trung cấp”. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin.

7 TỔ CHỨC TUYỂN SINH: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo.

– Thời gian, hình thức ĐKXT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển của tất cả các ngành: Toán, Hóa học, Sinh học.

8 CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN: Tuyển thẳng, Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển;

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019, cụ thể:

8.1 Tuyển thẳng

STT Ngành tuyển thẳng Tiêu chí tuyển thẳng
1 Y khoa –        Thí sinh đạt giải Olympic Quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học.

–        Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học.

–        Thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn: Toán, Hóa học, Sinh học

2 Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa –        Thí sinh đạt giải Olympic Quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học.

–        Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học.

–        Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đạt từ giải Nhì trở lên các môn: Toán, Hóa học, Sinh học.

 

3 Y học cổ truyền
4 Y học cổ truyền –        Thí sinh đạt giải Olympic Quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học.

–        Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học.

–        Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đạt từ giải Ba trở lên các môn: Toán, Hóa học, Sinh học

 

5 Y học dự phòng
6 Y tế công cộng
7 Kỹ thuật xét nghiệp y học
8 Điều dưỡng
9 Dinh dưỡng
10 Khúc xạ Nhãn khoa
 • Thí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật: Hội đồng Tuyển sinh của Trường sẽ xem xét cụ thể từng kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải để tuyển thẳng.
  • Đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế: Xem xét tuyển thẳng tất cả các ngành.
  • Đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc Gia: Xem xét tuyển thẳng vào một số ngành hệ cử nhân.
 • Chỉ tiêu tuyển thẳng: Chỉ tiêu tuyển thẳng không quá 15% mỗi chuyên ngành. Nếu số lượng vượt chỉ tiêu tuyển thẳng. Nhà trường xét theo tiêu chí ưu tiên:
  • Ưu tiên 1: Thứ tự đạt giải;
  • Ưu tiên 2: Điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT.
 • Hồ sơ tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 20/05/2019
  • Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
  • Bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận đạt giải.
  • Bản phô tô có công chứng học bạ THPT.
  • Báo cáo đề tài đạt giải(đối với những thí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật).
 • Hội đồng Tuyển sinh Trường công bố kết quả trúng tuyển diện tuyển thẳng trước 17h ngày 18/07/2019.
 • Nếu trúng tuyển diện tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau cho Trường Đại học Y Hà Nội để xác nhận nhập học trước ngày 20/07/2019:
  • Bản gốc giấy chứng nhận đạt giải và 02 bản phô tô có công chứng.
  • Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia(đối với thí sinh không được miễn thi tốt nghiệp).

8.2. Xét tuyển thẳng

Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học; cao đẳng các ngành sư phạm hệ chính quy hiện hành.

Trường Đại học Y Hà Nội dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm 2018-2019, như sau:

 • Chỉ tiêu xét tuyển thẳng:
  • Ngành Y khoa: 3 chỉ tiêu
  • Ngành YHDP: 3 chỉ tiêu
  • Ngành Điều dưỡng: 3 chỉ tiêu
  • Ngành Y tế công cộng: 3 chỉ tiêu.

Nếu số lượng thí sinh vượt quá chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường ưu tiên theo tổng điểm kết quả thi THPT Quốc gia 03 bài thi/ môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học năm 2018.

 • Điều kiện trúng tuyển:
  • Đối với ngành Y hoa:
   • Thí sinh phải có tổng điểm kết quả thi THPT Quốc gia 3 bài thi/ môn thi Toán, Hóa học, Sinh học (tính cả điểm ưu tiên, không nhân hệ số): 23 điểm và trúng tuyển và Trường Dự bị Đại học Dân tộc.
   • Thí sinh phải có điểm trung bình của mỗi môn học tại Trường Dự bị Đại học Dân tốc: Toán, Hóa học, Sinh học đạt 8,0 điểm trở lên.
   • Có hạnh kiểm loại tốt.
  • Đối với ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng và Điều dưỡng:
   • Thí sinh phải có tổng điểm kết quả thi THPT Quốc gia 03 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học (tính cả điểm ưu tiên, không nhân hệ số): 18 điểm và trúng tuyển vào Trường Dự bị Đại học Dân tộc.
   • Thí sinh phải có điểm trung bình của mỗi môn học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc: Toán, Hóa học, Sinh học đạt 6,5 điểm trở lên.
   • Có hạnh kiểm loại tốt.
  • Hồ sơ xét tuyển thẳngL Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 20/05/2019 (01 bản phô tô có công chứng).
   • Học bạ THPT.
   • Kết quả học tập 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học và rèn luyện 01 năm học tại Trường dự bị đại học Dân tộc.
   • Giấy báo trúng tuyển vào Trường dự bị Đại học Dân tộc.
   • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.
  • Nếu trúng tuyển diện xét tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Trường Đại học Y Hà Nội trước 23/07/2019.
   • Bản gốc học bạ THPT
   • Kết quả học tập 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học và rèn luyện 01 năm học tại Trường dự bị đại học Dân tộc.
   • Giấy báo trúng tuyển vào Trường dự vị đại học Dân tộc.
   • Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

8.3 Ưu tiên xét tuyển (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng).

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia môn: Toán, Hóa học, Sinh học đươc cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển, cụ thể:

 • Giải Nhất: Cộng 4,0 điểm
 • Giải Nhì: Cộng 3.0 điểm
 • Giải Ba: Cộng 2.0 điểm

Hồ sơ ưu tiên xét tuyển: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2019.

 • Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
 • Bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận đạt giải.

9. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN/ THI TUYỂN

Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm(nếu có)

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và theo quy định của Nhà trường khi Trường Đại học Y Hà Nội nhận được Quyết định phê duyệt tự chủ của Thủ tướng Chính phủ(dự kiến trong năm 2019).

 1. Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019.

Địa chỉ website của trường: www.hmu.edu.vn

Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

Bài viết liên quan