Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
1. Đối tượng tuyển sinh:
1.1 Hệ chính qui
– Thí sinh tốt nghiệp đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
– Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có nguyện vọng học tại trường.
1.2 Hệ liên thông chính quy và vừa làm vừa học
Thí sinh là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT và trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng đang làm việc tại các cơ sở y tế được tham gia dự tuyển sinh. Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp khối ngành khoa học sức khỏe tại Việt Nam phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú:
3.1 Hệ chính qui
Xét tuyển kết quả Kỳ thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Hóa và Sinh (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển kết quả học tập THPT và kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt.
3.2 Hệ liên thông chính quy
Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Hóa và Sinh (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.
Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển kết quả học tập THPT và kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt.
3.3 Hệ liên thông vừa làm vừa học
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển kết quả học tập phải đảm bảo: học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT điểm trung bình cả năm (TBCN) ba môn Toán, Hóa, Sinh và điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXLTN) trung cấp/cao đẳng (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn điểm xếp loại tốt nghiệp xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBCN môn Toán + TBCN môn Hóa + TBCN môn Sinh + ĐXLTN + ưu tiên.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non 25 17 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát Năng khiếu 5
2 Trình độ cao đẳng 51140202 Giáo dục Tiểu học 15 35 Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 Trình độ cao đẳng 51140204 Giáo dục Công dân 3 7 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
4 Trình độ cao đẳng 51140210 Sư phạm Tin học 9 21 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ cao đẳng 51140211 Sư phạm Vật lý 3 7 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
6 Trình độ cao đẳng 51140213 Sư phạm Sinh học 3 7 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Hóa học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7 Trình độ cao đẳng 51140218 Sư phạm Lịch sử 3 7 Toán, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
8 Trình độ cao đẳng 51140221 Sư phạm Âm nhạc 1 4 Ngữ văn, Thẩm âm – Tiết tấu, Hát Toán, Thẩm âm – Tiết tấu, Hát
9 Trình độ cao đẳng 51140222 Sư phạm Mỹ thuật 1 4 Ngữ văn, Hình họa, Trang trí Năng khiếu 1 Toán, Hình họa, Trang trí Năng khiếu 2
10 Trình độ cao đẳng 51140231 Sư phạm Tiếng Anh 12 28 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:
TT TÊN NGÀNH MỨC ĐIỂM TỐI THIỂU XÉT TUYỂN
1 Y khoa 21,0
2 Răng hàm mặt 21,0
3 Y học cổ truyền 20,0
4 Dược học 20,0
5 Y học dự phòng 18,0
6 Điều dưỡng 18,0
7 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 18,0
8 Y tế công cộng 18,0
Mức điểm tối thiểu xét tuyển đợt 1 đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng ưu tiên được qui định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019.
Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, Trường ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.
Trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã trường: YCT
– Tổ hợp xét tuyển (B00): Toán – Hóa – Sinh (Hóa và Sinh lấy điểm môn thi thành phần).
– Tiêu chí phụ dùng để xét tuyển: nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.
– Cổng thông tin tuyển sinh: www.ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=1033
7. Tổ chức tuyển sinh:
– Thời gian:
+ Xét tuyển đợt 1: thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo; thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của trường. Đối với hệ liên thông chính quy và vừa làm vừa học thực hiện theo thông báo tuyển sinh của trường.
+ Xét tuyển bổ sung (nếu có): thí sinh nộp hồ sơ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của trường.
– Hình thức nhận ĐKXT:
+ Xét tuyển đợt 1: thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí ĐKXT; thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần bằng phương thức trực tuyến.
+ Xét tuyển bổ sung (nếu có): thí sinh nộp hồ sơ một trong ba hình thức: trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến theo thông báo tuyển sinh của trường.
Thí sinh đăng ký trực tiếp và qua đường bưu điện về Phòng Đào Tạo đại học – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (số 179 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ).
– Các điều kiện xét tuyển:
Trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển;
Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp. Quá thời hạn, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.
Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.
8. Chính sách ưu tiên:
– Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Tổ chức tuyển thẳng: Chỉ tuyển thẳng ngành Dược học đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học; các ngành còn lại chỉ tuyển thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
– Tổ chức Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019 có môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia trùng với môn xét tuyển Toán, Hóa, Sinh và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia có 3 môn xét tuyển của trường và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo quy định hiện hành.
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
– Mức học phí bình quân tối đa theo Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của chương trình đại trà là 19,2 triệu.
– Mức học phí đối với diện đào tạo theo nhu cầu xã hội trên cơ sở ký kết đào tạo với UBND các tỉnh theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
Trường Đại học Y dược Cần Thơ
Can Tho University of Medicine – Pharmacy
Ký hiệu: YCT
Loại hình: Công lập
Địa chỉ: 179 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3739730
Website: www.ctump.edu.vn

Bài viết liên quan