Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOÀN

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOÀN

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOÀN
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Căn cứ Quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Võ Trường Toản sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành như: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT hoặc xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và kết quả học tập THPT. Cụ thể:
– Phương thức 1: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 tất cả các ngành đối với các thí sinh có tổng số điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Y khoa và ngành Dược học. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Võ Trường Toản.
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT của thí sinh. Riêng ngành Y khoa và ngành Dươc học sẽ xét tuyển theo xếp loại học lực ở lớp 12. Cụ thể:
+ Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở cấp THPT: đối với các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Văn học. Hội đồng tuyển sinh trường quy định mức điểm trúng tuyển đầu vào đối với các ngành nêu trên. Theo đó, mức điểm trúng tuyển đầu vào năm 2019 tại Trường Đại học Võ Trường Toản là 18 điểm (tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 2 học kỳ hoặc 5 học kỳ cấp THPT) sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng.
+ Xét tuyển theo xếp loại học lực lớp 12 ở cấp THPT: đối với ngành Y khoa và ngành Dược học. Hội đồng tuyển sinh trường quy định điều kiện trúng tuyển đầu vào đối với ngành Y khoa và ngành Dược học khi thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.
– Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT của thí sinh (áp dụng đối với ngành Y khoa và ngành Dược học). Theo đó, trong 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp, thí sinh được đăng ký chọn một (hoặc hai) môn sử dụng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và hai (hoặc một) môn còn lại sử dụng kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT để xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh trường quy định điều kiện trúng tuyển đầu vào. Theo đó, thí sinh trúng tuyển thỏa 2 điều kiện sau: điểm xét tuyển của một môn sử dụng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển (sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) tối thiểu bằng với điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và điểm trung bình cộng hai môn sử dụng kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT để xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 12 của hai môn xét tuyển) tối thiểu từ 8,0 trở lên hoặc tổng điểm hai môn sử dụng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển (sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) tối thiểu bằng với [ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhân (x) 2/3 ] và điểm của một môn sử dụng kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT để xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn xét tuyển) tối thiểu từ 8,0 trở lên.
Thí sinh thỏa điều kiện trúng tuyển đầu vào theo quy định nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến tại website tuyensinh.vttu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên – Trường Đại học Võ Trường Toản. Hội đồng tuyển sinh trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh nêu tại mục 2.1 và 2.2. Trong thời hạn quy định của tuyển sinh, tùy tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh trường có thể điều chỉnh điều kiện trúng tuyển sao cho phù hợp; quyết định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức; công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường (website: www.vttu.edu.vn) và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh có thể lựa chọn nhiều phương thức xét tuyển nêu trên để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Võ Trường Toản nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 7720101 Y khoa
Có 3 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
200 300 Toán, Vật lí, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học
2 Trình độ đại học 7720201 Dược học
Có 3 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
100 100 Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa Ngữ văn, Toán, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Tiếng Anh Hóa
3 Trình độ đại học 7340101 Quản trị kinh doanh
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
50 50 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
4 Trình độ đại học 7340301 Kế toán
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
50 50 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
5 Trình độ đại học 7340201 Tài chính Ngân hàng
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
25 25 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
6 Trình độ đại học 7229030 Văn học
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
25 25 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn
7 Trình độ đại học 7340301LT Kế toán (liên thông)
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
12 13 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
8 Trình độ đại học 7340201LT Tài chính – Ngân hàng (liên thông)
Có 2 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
13 12 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
9 Trình độ đại học 7720101LT Y khoa (liên thông)
Có 3 phương thức xét tuyển. Chi tiết xem tại website: www.vttu.edu.vn
50 30 Toán, Vật lí, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Ngữ văn Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Tùy vào từng phương thức xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT, trúng tuyển được nêu cụ thể tại 2.3 và website www.vttu.edu.vn
– Phương thức 1: Điều kiện nhận ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
Ngành Y khoa (Bác sĩ) hệ chính quy và hệ liên thông chính quy theo phương thức 1 tại VTTU là từ 21.0 điểm trở lên (tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
Ngành Dược học (Dược sĩ đại học) hệ chính quy theo phương thức 1 tại VTTU là từ 20.0 điểm trở lên (tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng (cử nhân) hệ chính quy và hệ liên thông chính quy theo phương thức 1 tại VTTU là từ 14.0 điểm trở lên (tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
Ngành Văn học (cử nhân) hệ chính quy theo phương thức 1 tại VTTU là từ 14.0 điểm trở lên (tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
– Phương thức 2: Điều kiện nhận ĐKXT và xét trúng tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT-học bạ
Ngành Y khoa (Bác sĩ) hệ chính quy và hệ liên thông chính quy theo phương thức 2 tại VTTU: thí sinh có học lực giỏi cả năm lớp 12 (xét theo học bạ).
Ngành Dược học (Dược sĩ đại học) hệ chính quy theo phương thức 2 tại VTTU: thí sinh có học lực giỏi cả năm lớp 12 (xét theo học bạ).
Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng (cử nhân) hệ chính quy và hệ liên thông chính quy theo phương thức 2 tại VTTU từ 18 điểm (xét theo học bạ tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
Ngành Văn học (cử nhân) hệ chính quy theo phương thức 2 tại VTTU từ 18 điểm (xét theo học bạ tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
– Phương thức 3: Điều kiện nhận ĐKXT và xét trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia năm 2019 và kết quả học tập lớp 12 ở cấp THPT của thí sinh (3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp)
a) Ngành Y khoa (Bác sĩ) hệ chính quy và hệ liên thông chính quy theo phương thức 3 tại VTTU, thí sinh thỏa 1 trong 2 trường hợp:
– TH1: có 1 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên (xét theo học bạ lớp 12, sau khi cộng 1/3 các điểm ưu tiên) và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG 2019 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14.0 trở lên (sau khi 2/3 cộng các điểm ưu tiên).
– TH2: có điểm trung bình cộng 2 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên (xét theo học bạ lớp 12, sau khi cộng 2/3 các điểm ưu tiên) và có 1 môn thi THPTQG 2019 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên (sau khi cộng 1/3 các điểm ưu tiên).
b) Ngành Dược học (Dược sĩ đại học) hệ chính quy theo phương thức 3 tại VTTU, thí sinh thỏa 1 trong 2 trường hợp:
– TH1: có 1 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên (xét theo học bạ lớp 12, sau khi cộng 1/3 các điểm ưu tiên) và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG 2019 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 13.33 trở lên (sau khi cộng 2/3 các điểm ưu tiên).
– TH2: có điểm trung bình cộng 2 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên (xét theo học bạ lớp 12, sau khi cộng 2/3 các điểm ưu tiên) và có 1 môn thi THPTQG 2019 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.67 trở lên (sau khi cộng 1/3 các điểm ưu tiên).
Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Website: www.vttu.edu.vn          Email: tuyensinh@vttu.edu.vn
Điện thoại liên hệ: (0293) 3953 666 – (0293) 3953 222 – (0293) 3953 201 – (0293) 3953 080
Hotline: 0987 001 929 – 0939 184 812
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã trường: VTT
– Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
– Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
– Website: www.vttu.edu.vn  –  Email: tuyensinh@vttu.edu.vn
– Điện thoại liên hệ: (0293) 3953 222 – (0293) 3953 666 – (0293) 3953 080 – Hotline: 0987 001 929
– Mã ngành, tổ hợp xét tuyển được nêu cụ thể tại mục 2.4. Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau.
7. Tổ chức tuyển sinh:
– Đối với phương thức 1:
+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Điều kiện xét tuyển: được nêu cụ thể tại mục 2.3
– Đối với phương thức 2 và phương thức 3:
+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/04/2019 đến hết ngày 30/05/2019 (đợt 1).
+ Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến tại website tuyensinh.vttu.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại trường hoặc nhận thông qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (thí sinh gửi đến Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên-Trường Đại học Võ Trường Toản. Địa chỉ: quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).
+ Điều kiện xét tuyển: được nêu cụ thể tại mục 2.3
Tùy tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ tổ chức các đợt tuyển sinh trong năm. Để nắm bắt thông tin kịp thời thí sinh cần cập nhật thường xuyên các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên cổng thông tin của nhà trường thông qua website: www.vttu.edu.vn
8. Chính sách ưu tiên:
Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng mức lệ phí xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển là 30.000 đồng/hồ sơ.
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
– Mức học phí năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên hệ chính quy:
+ Ngành Y khoa: 28.050.000 đồng/học kỳ
+ Ngành Dược học: 19.450.000 đồng/học kỳ
+ Ngành Quản trị kinh doanh: 4.725.000 đồng/học kỳ
+ Ngành Kế toán: 4.725.000 đồng/học kỳ
+ Ngành Tài chính – Ngân hàng: 4.725.000 đồng/học kỳ
+ Ngành Văn học: 4.725.000 đồng/học kỳ
– Một năm học, Trường Đại học Võ Trường Toản thu học phí 2 (hai) học kỳ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.
– Lộ trình tăng học phí (nếu có) tối đa không quá: 10%/năm.
11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Trường Đại học Võ Trường Toản có sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. Theo đó, khi xét tuyển tại Trường Đại học Võ Trường Toản, các thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ năm 2019 như quy định nêu trên sẽ được tính điểm cho bài thi này bằng với điểm bài thi Ngoại ngữ được tính khi xét tốt nghiệp THPT 2019.
Trong quá trình thực hiện, Hội đồng tuyển sinh trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển trong cùng khối ngành hoặc giữa các phương thức trong cùng một ngành nhằm phù hợp với tình hình thực tế sao cho đúng chỉ tiêu đã đăng ký (không trái với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên website của trường (www.vttu.edu.vn) và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Võ Trường Toản
Vo Truong Toan University
Ký hiệu: VTT
Loại hình: Tư thục
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Điện thoại: 0293 3953 222 – 0293 3953 666
Website: www.vttu.edu.vn

Bài viết liên quan