Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYÊN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

THÔNG TIN TUYÊN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

THÔNG TIN TUYÊN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

 1. Tuyển sinh hệ quân sự : 25 chỉ tiêu

1.1. Mã trường:VNH

1.2. Sơ tuyển: Ngày26, 27/05/2018

1.3. Thi tuyển sinh: Ngày 26/07/2018

1.4. Địa điểm sơ tuyển và thi tuyển sinh

 • Phí Bắc: Trường Đại hoc Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 • Phía Nam: Cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 140 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

1.5. Tổ chức đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, mã ngành, môn thi tuyển sinh

TT Chuyên ngành Mã ngành Môn thi Chỉ tiêu
1 Thanh nhạc 5410225 Thi 2 môn:

Môn 1: Thẩm âm tiết tấu;

Môn 2: Chuyên môn

07
2 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 5210217 10
3 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 5210216 08

1.5.1. Đối tượng tuyển sinh

 • Tuyển sinh nam, nữ thanh thiếu niên trong và ngoài quận đội(kể cả quân nhân xuất ngũ) có ngoại hình cân đối, phù hợp với lứa tuổi;
 • Có năng khiếu về nghệ thuật; Không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp;
 • Tuổi đời: Thanh nhạc tuyển từ 17 tuổi đến 21 tuổi; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, tuyển từ: 14 tuổi đến 17 tuổi;
 • Trình độ văn hóa hết lớp 8 trung học cơ sở.

1.5.2. Phương thức tuyển sinh

 • Sơ tuyển: 2 môn Năng khiếu và kiểm tra về: Thể lực, Thị lực, Thính lực; Tỷ lệ cân đối trên cơ thể(hình thức, ngoại hình…).
 • Thi tuyển: 2 môn Năng khiếu
  • Môn 1: Năng khiếu âm nhạc(thẩm âm, tiết tấu);
  • Môn 2: Chuyên môn
 • Điểm trúng tuyển: Theo chuyên ngành.

2. Tuyển sinh hệ dân sự: 160 chỉ tiêu

2.1. Đào tạo đại học (4 năm): 40 chỉ tiêu

  • Mã trường: ZNH
  • Thi 2 môn năng khiếu: Ngày 30/06 và 01/07/2018.
  • Địa điểm thi 2 môn năng khiếu và tổ chức đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (không tổ chức thi tuyển sinh tại Cơ sở 2 của Nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh).
  • Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, mã ngành, tổ hợp môn thi/ xét tuyển
TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
1 Báo chí 7320101 C00 15
2 Quản lý văn hóa 7229042 N01 15
3 Sư phạm âm nhạc 7140221 N01 15
* Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp      
4 Thanh nhạc 7210205 N02 05
5 Biên đạo múa 7210243 N03 04
6 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 7210207 N04 05
7 Sáng tác âm nhạc 7210203 N05 01

2.1.1. Ngành Báo chí

Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh nam, nữ trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Thí sinh đăng ký và dự thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tổ hợp thi xét tuyển: C00

– Môn 1: Ngữ văn;

– Môn 2: Lịch sử;

– Môn 3: Địa lý.

Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Điểm trúng tuyển theo ngành, Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: (1) Thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (1), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) như nhau thì xét đến tiêu chí (2) thí sinh có điểm môn Lịch sử cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (2), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) và tiêu chí (2) như nhau thì xét đến tiêu chí (3) vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Nhà trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

2.1.2. Ngành Quản lý văn hóa, ngành Sư phạm âm nhạc

Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước có năng khiếu về âm nhạc, ngoại hình cân đối và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 2 môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (môn Ngữ văn). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Tổ hợp thi xét tuyển: N01

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Ghi âm – Xướng âm;

+ Môn 3: Hát hoặc Biểu diễn nhạc cụ (Piano, Keyboard, Guitar), thí sinh tự thể hiện từ 5 đến 10 phút (không có người thứ 2).

Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Điểm trúng tuyển theo ngành, Trường hợp xét tuyển đên một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: (1) Thí sinh có điểm môn Hát hoặc Biểu diễn nhạc cụ (Piano, Keyboard, Guitar) cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (1) như nhau thì xét đến tiêu chí (2) thí sinh có điểm môn Ghi âm – Xướng âm cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (2), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) và tiêu chí (2) như nhau thì xét đến tiêu chí (3) thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí (3) vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Nhà trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

2.1.3. Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp: Thanh nhạc; Biên đạo múa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Sáng tác âm nhạc

Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh nam, nữ trong cả nước đã tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành đăng ký dự thi và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 2 môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (môn Ngữ văn). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ hợp thi Xét tuyển

– Ngành Thanh nhạc: N02

+ Môn 1: Ngữ văn của thì thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Ghi âm – Xướng âm;

+ Môn 3: Chuyên môn.

– Ngành Biên đạo mua: N03

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Kiến thức ngành (thi vấn đáp);

+ Môn 3: Chuyên môn (thi thực hành: Bốc thăm đề, làm bài tại chỗ).

 • Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: N04

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Ghi âm – Xướng âm;

+ Môn 3: Chuyên môn.

 • Sáng tác âm nhạc: N05

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Hòa thanh;

+ Môn3: Phát triển chủ đề và phổ thơ.

Điều kiện xét tuyển:

– Tốt nghiệp THPT (đã tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành dự thi);

– Các ngành: Thanh nhạc; Biên đạo múa; Sáng tác âm nhạc; Điểm trúng tuyển theo ngành. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: (1) Thí sinh có điểm Môn 3 (môn chuyên môn) cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (1), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) như nhau thì xét đến tiêu chí (2) thí sinh có điểm Môn (2) cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tuyển tiêu chí (2), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) và tiêu chí (2) như nhau thì xét đến tiêu chí (3) thí sinh có điểm thi Môn 1 (Ngữ văn) cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí (3) vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Nhà trường báo cáo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

– Ngành: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành của từng nhạc cụ. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: (1) Thí sinh có điểm Môn 3 (môn chuyên ngành nhạc cụ…) cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (1), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) như nhau thì xét đến tiêu chí (2) thí sinh có điểm Môn 2 cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (2), vẫn còn chỉ tiêu, nhưung có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) và tiêu chí (2) như nhau thì xét đến tiêu chí (3) thí sinh có điểm thi Môn 1 (Ngữ văn) cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí (3) vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Nhà trường báo cao Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phong xem xét, quyết định.

3. Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

 

 

Bài viết liên quan