Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI CHÍNH QUY NĂM 2020

Mã trường: VHH

Địa chỉ: Số 418 Đường La Thành – P. Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8511971 máy lẻ tư vấn tuyển sinh 102, 103, 104
Website: www.huc.edu.vn

 1. Đối tượng tuyển sinh
  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 để xét tuyển Đại học vào hệ Đại học chính quy.
  2. Phạm vi tuyển sinh
  Tuyển sinh trong cả nước.
  3. Phương thức tuyển sinh(thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
  3.1. Phương thức 1 (Xét tuyển thẳng)
  – Xét tuyển thẳng 20% từng ngành với các đối tượng sau:
  +  Đối tượng 1:Tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020, Quy định về tuyển thẳng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
  + Đối tượng 2: Xét tuyển thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện: môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.
  + Đối tượng 3: Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8,0 trở lên;
  + Đối tượng 4: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5.0 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên.
  + Đối tượng 5: Chỉ xét tuyển vào chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc; Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
  + Đối tượng 6: Chỉ xét tuyển vào ngành Sáng tác văn học đối với các thí sinh đạt giải thưởng văn học nghệ thuật quốc tế; đạt giải thưởng chính thức trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội và Báo/tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật như Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Văn nghệ Công an, Diễn đàn văn nghệ.
  Thông tin cụ thể về phương thức tuyển thẳng, chỉ tiêu và thời gian xét tuyển, thí sinh xem tại mục 1.8.1 (Tuyển thẳng).
  3.2. Phương thức 2 (Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020).
  Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 của thí sinh theo các tổ hợp được quy định trong bảng 1.4.2 (Chỉ tiêu các ngành tuyển sinh).
  3.3. Phương thức 3 (Xét tuyển học bạ THPT).
  Xét tuyển học bạ 03 môn (Trung bình kết quả Lớp 11 và Học kì 1 Lớp 12 hoặc hai học kỳ Lớp 12) theo các tổ hợp xét tuyển với 20% chỉ tiêu cho từng chuyên ngành/ngành. Phương thức này chỉ áp dụng với các ngành cụ thể sau:
TT Ngành Chuyên ngành Mã ngành/ chuyên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
1 Kinh doanh xuất bản phẩm   7320402 C00 D01 D96
2 Thông tin thư viện   7320201 C00 D01 D96
3 Bảo tàng học   7320305 C00 D01 D78
4 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Tổ chức và quản lý văn hoá vùng DTTS 7220112A C00 D01 D78
Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 7220112B C00 D01 D78
5 Quản lý văn hoá Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật 7229042A C00 D01 D78
Quản lý nhà nước về gia đình 7229042B C00 D01 D78
Quản lý di sản văn hoá 7229042C C00 D01 D78
Biểu diễn nghệ thuật 7229042D N00    
Tổ chức sự kiện văn hoá 7229042E N05    
6 Sáng tác văn học   7220110 N00    

Điều kiện xét tuyển:
– Tốt nghiệp THPT
– Tổng điểm trung bình năm Lớp 11 và Học kì 1 năm Lớp 12 hoặc hai học kỳ Lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
– Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên.
– Hạnh kiểm loại khá trở lên.
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT)
ĐXT = (Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3) + Điểm ưu tiên
* Trong đó: Điểm TB môn 1, môn 2, môn 3 là điểm TB năm Lớp 11 và Học kì 1 năm Lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển
Riêng ngành Sáng tác văn học, các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật, cụ thể: Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật và chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá): Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với điểm Trung bình môn Ngữ Văn lớp 11 và học kì 1 lớp 12 hoặc hai học kỳ lớp 12 của thí sinh.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
– Chỉ tiêu theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia 2020: 60% chỉ tiêu các ngành
– Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển thẳng: 20% chỉ tiêu các ngành
– Chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ: 20% chỉ tiêu các ngành có xét học bạ
Bảng thông tin chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển các ngành học:

TT Mã ngành Tên ngành/
chuyên ngành
Chỉ tiêu
(dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Phương thức xét tuyển
Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính THPT Quốc gia Tuyển thẳng Xét Học bạ
I. Trình độ Đại học chính quy
1 7220201 Ngôn ngữ Anh(1) 80 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh X X  
2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X  
3 7380101 Luật 80 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh X X  
4 7320101 Báo chí 70 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X  
5 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 70 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh X X X
6 7320201 Thông tin – Thư viện 45 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh X X X
7 7320205 Quản lý thông tin 55 C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh X X  
8 7320305 Bảo tàng học 40 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X X
9 7229040 – Văn hóa học
9.1 7229040A Nghiên cứu văn hóa 40 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X  
9.2 7229040B Văn hóa truyền thông 70 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X  
9.3 7229040C Văn hóa đối ngoại 40 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X  
10 7220112 – Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
10.1 7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 30 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X X
10.2 7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 35 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X X
12 7229042 – Quản lý văn hóa
12.1 7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 165 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X X
12.2 7229042B Quản lý nhà nước về gia đình 40 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X X
12.3 7229042C Quản lý di sản văn hóa 50 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X X
12.4 7229042D Biểu diễn nghệ thuật(2) 25 N00 Năng khiếu           X
(chỉ xét ĐT 5)
X
(thi NK riêng)
12.5 7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa 30 N05 Năng khiếu C00 Văn D01 Tiếng Anh X
(chỉ xét tổ hợp C00, D01)
X
(chỉ xét ĐT 5)
X
(thi NK riêng)
13 7810101 – Du lịch
13.1 7810101A Văn hóa du lịch 200 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X  
13.2 7810101B Lữ hành – Hướng dẫn DL 110 C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh X X  
13.3 7810101C Hướng dẫn DL Quốc tế 110 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh X X  
14 7220110 Sáng tác văn học 15 N00 Năng khiếu           X
(chỉ xét ĐT 6)
X
(thi NK riêng)

Ghi chú:
*Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:
– C00: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý;
– D01: Toán Học, Ngữ Văn, Tiếng Anh;
– D78: Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh;
– D96: Toán Học, KHXH, Tiếng Anh.
– N00 (Biểu diễn nghệ thuật): Ngữ Văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Thẩm âm, Tiết tấu).
– N00 (Sáng tác văn học): Ngữ Văn, Năng khiếu 1 (Sáng tác tác phẩm), Năng khiếu 2 (Phỏng vấn).
– N05 (Tổ chức sự kiện văn hoá): Ngữ Văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Xây dựng kịch bản sự kiện).
(1): Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
(2): Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.
5. Tổ hợp xét tuyển và thang điểm xét tuyển
– Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020:
+ Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển D01, D78 và D96 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
+ Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.
– Đối với phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng học bạ THPT
+ Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
+ Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.
6. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020:
– Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 03 điểm đối với các ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành.
– Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 01 điểm đối với các ngành: Luật, Báo chí, Thông tin thư viện; Quản lý thông tin; Gia đình học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Kinh doanh xuất bản phẩm; Bảo tàng học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa.
Lưu ý: Riêng ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, giữa các tổ hợp không có mức chênh điểm.
7. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
– Đối với tổ hợp C00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.
– Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
– Đối với tổ hợp N00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1 cao hơn
– Đối với tổ hợp N05: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1 cao hơn
8. Điều kiện phụ trong xét tuyển
Đối với ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.
9. Tổ hợp và môn thi năng khiếu
Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành, chuyên ngành có tổ hợp năng khiếu N00, N05 bắt buộc phải nộp hồ sơ Đăng ký dự thi Năng khiếu và lệ phí thi trực tiếp về Trường trước ngày 20/07/2020.
Thí sinh lưu ý:
– Chỉ nộp 01 bộ hồ sơ Đăng ký dự thi Năng khiếu và lệ phí thi trực tiếp về Trường, không nộp hồ sơ về Sở Giáo dục – Đào tạo hoặc đăng ký xét tuyển ở kỳ thi THPT Quốc gia
– Thí sinh xét tuyển ngành Tổ chức sự kiện văn hoá, tổ hợp C00, D01 chỉ cần đăng ký xét tuyển ở kỳ thi THPT Quốc gia, không cần đăng ký dự thi năng khiếu.
Trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng các môn năng khiếu. Cụ thể:
9.1. Ngành Quản lý văn hóa
– Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp N00 (Ngữ văn- Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2)
+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu;
+ Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu.14
– Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa
Tổ hợp N05 (Ngữ văn- Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2)
+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Tiểu phẩm sân khấu;
+ Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện.
9.2. Ngành Sáng tác văn học
Trường tổ chức 2 vòng thi Sơ tuyển và Chung tuyển cụ thể như sau:
Sơ tuyển: Thí sinh gửi tác phẩm dự tuyển về Hội đồng tuyển sinh của Trường theo số lượng tối thiểu ứng với một trong các thể loại sau: Thơ (03 bài); Truyện ngắn, Ký, Tản văn, Tuỳ bút,..(02 tác phẩm); Tiểu thuyết, Trường ca, Kịch,..(01 tác phẩm); Tiểu luận, Nghiên cứu – Phê bình văn học, Dịch thuật văn học (02 bài). Không hạn chế số lượng.
Chung tuyển:
+ Môn Năng khiếu 1: Sáng tác tác phẩm (theo một trong các thể loại trên)
+ Môn Năng khiếu 2: Phỏng vấn
10. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…
10.1. Xét tuyển các đợt
a. Phương thức xét tuyển 1 (tuyển thẳng)
– Thời gian: Theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020, Quy định về tuyển thẳng của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
– Hình thức: Thí sinh xem chi tiết ở mục 1.8.1
b. Phương thức xét tuyển 2 (xét dựa trên điểm thi THPT quốc gia)
– Thời gian : Theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020, Lịch tuyển sinh năm 2020
– Hình thức :
+ Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;
+ Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn
c. Phương thức xét tuyển 3 (xét học bạ)
– Thời gian:
+ Đợt 1: 01/06 – 30/06/2020
+ Đợt 2: 01/07 – 30/07/2020
+ Đợt 3: 01/08 – 20/08/2020
+ Đợt 4 (Nếu có): 20/08 – 10/09
– Hình thức: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT). Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường)
+ Bản photo công chứng học bạ THPT
+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1, đợt 2, đợt 3 sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thời gian cụ thể Trường sẽ thông báo trên website www.huc.edu.vn) .
Riêng thí sinh xét tuyển vào các ngành, chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật đặc thù, thí sinh phải nộp thêm:
+ Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu
+ Học bạ THPT (photo công chứng)
10.2. Thi tuyển các môn năng khiếu và phương thức xét tuyển đối với các ngành, chuyên ngành nghệ thuật.
Lưu ý với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù: Thí sinh nộp hồ sơ Đăng ký dự thi Năng khiếu và lệ phí dự thi về Trường trước ngày 20/07/2020.
Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, thí sinh đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá bằng tổ hợp C00, D01, phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, có sử dụng kết quả thi THPT để đăng ký xét tuyển đại học, và phải đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá.
10.2.1. NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 20/07/2020.
– Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Kết quả của các môn thi năng khiếu sẽ kết hợp với điểm trung bình môn Ngữ Văn lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 để xét tuyển theo ngành, chuyên ngành thí sinh đã đăng ký.
– Thời gian dự kiến thi năng khiếu : Ngày 17/08 – 20/08/2020.
Phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: (Xét tuyển)
Thí sinh tốt nghiệp THPT, có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu và dự thi năng khiếu (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường) thì đủ điều kiện ĐKXT.
Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá bằng tổ hợp C00, D01, điểm thi các môn trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đạt điểm từ trên 1.0 (thang điểm 10),
Phương thức 2: (Tuyển thẳng)
– Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc.
– Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:
– Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của trường
– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2020)
– Các giấy tờ minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng khác.
Xem mẫu hồ sơ tại Website của trường. Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết ngày 20/07/2020.
10.2.2. NGÀNH SÁNG TÁC VĂN HỌC
– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 20/07/2020.
– Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức sơ tuyển và chung tuyển thi các môn năng khiếu.
– Công bố kết quả chấm sơ tuyển: trước ngày 30/07.
– Thời gian dự kiến thi chung tuyển : Ngày 17 – 20/8/2020.
Phương thức xét tuyển:
Phương thức 1:
Trường sẽ tổ chức sơ tuyển và chung tuyển đối với ngành Sáng tác văn học. Sau khi có kết quả chung tuyển, Trường sẽ tổ chức xét tuyển riêng kết hợp với kết quả trung bình môn Ngữ Văn lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc hai học kỳ lớp 12 của thí sinh.
Sơ tuyển:
+ Thí sinh gửi tác phẩm dự tuyển về Hội đồng tuyển sinh của Trường theo số lượng tối thiểu ứng với một trong các thể loại sau: Thơ (03 bài); Truyện ngắn, Ký, Tản văn, Tuỳ bút,..(02 tác phẩm); Tiểu thuyết, Trường ca, Kịch,..(01 tác phẩm); Tiểu luận, Nghiên cứu – Phê bình văn học, Dịch thuật văn học (02 bài). Không hạn chế số lượng.
+ Yêu cầu: Tác phẩm được đánh máy trên khổ giấy A4. Đối với tác phẩm đã được in hoặc đăng tải, cần photo toàn văn bao gồm cả trang bìa.
+ Thời gian nộp: Đến hết ngày 20/07/2020
+ Công bố kết quả chấm sơ tuyển: 30/07
Chung tuyển:
+ Thi 02 môn: Sáng tác tác phẩm theo chủ đề trong thời gian 4 tiếng thuộc một trong các thể loại trên; Phỏng vấn trực tiếp về ý tưởng tác phẩm đã nộp sơ tuyển; những quan niệm văn chương và sự hiểu biết về đời sống văn học nghệ thuật hiện nay.
+ Thời gian dự kiến thi: Ngày 17 – 20/8/2020
Quy định về ưu tiên cộng điểm đối với các thí sinh ngành Sáng tác văn học:
Đối tượng:
+ Đạt giải (nhất, nhì, ba, khuyến khích) trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn: 1- 3 điểm, kết quả bảo lưu tối đa 2 năm.
+ Đạt giải trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật, các tạp chí địa phương; các cuộc vận động sáng tác của ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cơ quan báo chí truyền thông của trung ương: 1-3 điểm, kết quả bảo lưu tối đa 5 năm.
+ Có tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật: 1-3 điểm
+ Có tác phẩm đã được xuất bản (thơ, truyện, tiểu thuyết, trường ca, nghiên cứu phê bình, dịch thuật…) được Hội đồng tuyển sinh Trường đánh giá có chất lượng tốt hoặc có triển vọng: 1-3 điểm.
Thí sinh chỉ được lựa chọn 01 ưu tiên cao nhất trong số các đối tượng ưu tiên trên.
Phương thức 2:
Tuyển thẳng các thí sinh đạt giải thưởng văn học nghệ thuật quốc tế; đạt giải thưởng chính thức trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội và Báo/tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật như Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Văn nghệ Công an, Diễn đàn văn nghệ.
Kết quả giải thưởng được bảo lưu trong thời gian tối đa 5 năm.
11. Chính sách ưu tiên: TUYỂN THẲNG
11.1. Đối tượng
11.1.1. Đối tượng tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020 (Đối tượng 1)
Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
11.1.2. Đối tượng tuyển thẳng theo Đề án Tuyển sinh của Trường
– Đối tượng 2: Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) với điều kiện môn học đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình học lực ba năm THPT đạt từ khá trở lên, điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 6,5 trở lên.
– Đối tượng 3: Xét tuyển thẳng áp dụng cho học sinh giỏi ba năm THPT của tất cả trường THPT trên toàn quốc (không phân biệt trường chuyên, năng khiếu) và điểm môn Tiếng Anh lớp 12 từ 8 trở lên.
– Đối tượng 4: Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 5.0 trở lên (hoặc tương đương) và điểm học lực ba năm THPT từ khá trở lên.
– Đối tượng 5: Chỉ xét tuyển vào chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc; Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Những thí sinh đoạt giải năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 04 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.
– Đối tượng 6: Chỉ xét tuyển vào ngành Sáng tác văn học đối với các thí sinh đạt giải thưởng văn học nghệ thuật quốc tế; đạt giải thưởng chính thức trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội và Báo/tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật như Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Văn nghệ Công an, Diễn đàn văn nghệ.
11.2. Danh mục ngành học được tuyển thẳng và chỉ tiêu
Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành là 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của Trường. Thí sinh được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành Nhà trường tuyển sinh năm 2020 trừ đối tượng 5, 6, và đối tượng i, k, l thuộc đối tượng 1. Cụ thể:
Đối tượng i, k, l thuộc đối tượng 1 được nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành sau:

TT Ngành học Chỉ tiêu
1 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 15
2 Bảo tàng học 5
3 Khoa học thư viện 5
4 Kinh doanh xuất bản phẩm 5

Lưu ý: Những thí sinh thuộc đối tượng này khi trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng trường quy định.
11.3. Nguyên tắc xét tuyển tuyển thẳng cho từng đối tượng
– Đối tượng 1: Theo Quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Quy chế Tuyển sinh năm 2020
– Đối tượng 2, 3, và 4: Xét tuyển thí sinh đáp ứng điều kiện, mỗi thí sinh đăng ký 01 nguyện vọng. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng đáp ứng điều kiện xét tuyển và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự sau: 1. Thí sinh có điểm thi IETLS hoặc tương đương (đối tượng 4); 2. Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Thành phố (giải nhất là ưu tiên cao nhất) (đối tượng 2); 3. Học sinh giỏi 3 năm THPT (đối tượng 3).
– Đối tượng 5, 6: Xét tuyển thí sinh đáp ứng điều kiện
11.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thời hạn nộp hồ sơ
– Đối tượng 1: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/07/2020.
a. Đối tượng c, d, e thuộc đối tượng 1, Hồ sơ bao gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);
– Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
–  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
b. Đối tượng i, k ,l thuộc đối tượng 1, Hồ sơ bao gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4);
– Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
– Bản photocopy hộ khẩu thường trú.
– Đối tượng 2, 3, 4, 5, 6: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi chuyển phát nhanh trước ngày 20/07/2020 về
Địa chỉ: Số 418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Danh mục hồ sơ bao gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Theo mẫu Quy định của Bộ GD và ĐT đối với đối tượng 1, Theo mẫu của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đối với đối tượng 2,3,4,5,6)
– Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân
– Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố (Đối với đối tượng 2)
– Bản photocopy công chứng Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS hoặc chứng chỉ tương đương) (Đối với đối tượng 4)
– Bản photocopy công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp Văn hoá nghệ thuật thuộc ngành ca, múa, nhạc (Đối với đối tượng 5)
– Bản photocopy Giải thưởng (Đối với đối tượng 6)
– Bản photocopy công chứng học bạ 03 năm học THPT;
– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Bài viết liên quan