Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học hệ Kiểm sát Hà Nội chính quy năm 2019

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện đặc thù về sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch theo những tiêu chí cụ thể như sau:

– Về học lực: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học THPT, kết quả học tập lớp 10, 11 đạt từ loại trung bình trở lên; lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên; hạnh kiểm được xếp loại khá hoặc tốt trong các năm học THPT. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 thì lấy kết quả học tập các năm học lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12.

– Về độ tuổi: Thí sinh đăng ký xét tuyển không quá 25 tuổi (tính đến năm dự thi).

– Về tiêu chuẩn chính trị: Thí sinh là công dân Việt Nam, là Đảng viên hoặc Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án, trừ các vi phạm pháp luật hình sự về giao thông.

– Về tiêu chuẩn sức khỏe: Người đăng ký xét tuyển đại học phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Về chiều cao, cân nặng:

+) Nam: Chiều cao từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên;

+) Nữ: Chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên.

+ Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước, trong đó, khu vực các tỉnh phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào dự kiến tuyển 50% chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra dự kiến tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Sơ tuyển

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển đăng tải trên Website  http://tks.edu.vn.

3.2. Đăng ký xét tuyển và xét tuyển đại học

– Đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải làm thủ tục đăng ký dự thi đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo những môn thi, bài thi có các phân môn cụ thể sau: Môn Toán, môn Vật lý và môn Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (A00); môn Ngữ văn, môn Lịch sử và môn Địa lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (C00); môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán (D01); Môn Toán, Tiếng Anh và môn Vật lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (A01).

– Xét tuyển đại học: Sau khi có kết quả thi THPT Quốc Gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển cho Nhà trường dữ liệu thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Trên cơ sở kết quả thi tuyển sinh của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo cơ cấu giới tính, khu vực và tổ hợp môn thi xét thí sinh trúng tuyển theo nguyên tắc xét kết quả thi tuyển sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng tổ hợp môn thi. Quy trình xét tuyển Nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Hậu kiểm

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc tiếp nhận sinh viên trúng tuyển và ra quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển là sinh viên. Thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật của Trường được Nhà trường triệu tập và tổ chức kiểm tra các điều kiện sơ tuyển. Những thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thì Nhà trường không công nhận kết quả trúng tuyển, trả lại hồ sơ đăng ký nhập học.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật là 300, được phân bổ cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 04 chỉ tiêu cho các đối tượng quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh và quy định tại điểm e tiểu Mục 2.8.1.1 Đề án này và được trừ vào tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

– Chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho các đối tượng theo quy định tại điểm a, b, c, d tiểu Mục 2.8.1.1 Đề án này thực hiện theo số lượng thực tế thí sinh đủ điều kiện và được trừ đi trong tổng số 300 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

– Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Không quá 12 chỉ tiêu và được trừ đi trong tổng số 300 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

– Chỉ tiêu theo khu vực: Khu vực các tỉnh phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào: dự kiến 50% chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra: dự kiến 50% chỉ tiêu.

– Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh:Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 120 chỉ tiêu. Không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

– Chỉ tiêu theo tổ hợp môn và phân môn xét tuyển: Chỉ tiêu phân bổ cho tổ hợp môn và phân môn thi: Tổ hợp 1: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 2: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 3: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 4: 25% chỉ tiêu. Chỉ tiêu này được phân bổ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam, nữ.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận nhận hồ sơ ĐKXT

– Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Tổng điểm thi của Tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển tại kỳ thi thi THPT quốc gia năm 2019 đạt: 14,5 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

– Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Đạt sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân; tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và có tổng điểm thi của Tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển đạt: 14,5 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

– Mã trường: DKS

– Ngành: Luật                            Mã Ngành: 7380101

– Tổ hợp xét tuyển gồm:

+ Tổ hợp 1 (A00): Toán và hai môn thi: Vật lý, Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên;

+ Tổ hợp 2 (A01): Toán, Tiếng Anh và môn thi Vật lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

+ Tổ hợp 3 (C00): Ngữ văn và hai môn thi: Lịch sử, Địa lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội;

+ Tổ hợp 4 (D01): Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán;

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm trúng tuyển trong từng tổ hợp xét tuyển được xác định theo khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam, nữ và chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho từng đối tượng nam, nữ theo nguyên tắc xét kết quả thi tuyển sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng tổ hợp môn thi được phân bổ cho từng đối tượng (nam, nữ) của khu vực phía Nam, phía Bắc.

– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu ấn định thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 1 (A00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 2 (A01), 4(D01): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 3 (C00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn.

7. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Sơ tuyển

– Hướng dẫn tổ chức sơ tuyển: Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xây dựng dự thảo hướng dẫn công tác sơ tuyển đại học năm 2019 trình Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành và tổ chức triển khai trong tháng 3 năm 2019 (chi tiết xem Thông báo sơ tuyển của Trường đăng tải trên Website của Nhà trường theo địa chỉ: http://tks.edu.vn).

– Nộp hồ sơ sơ tuyển:

 1. Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển dự kiến từ ngày 22/3/2019 đến hết ngày 15/4/2019.
 2. Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là VKSND cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của thí sinh.
 3. Hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm:

– Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển (theo mẫu).

– Lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch.

– Bản sao (có chứng thực) Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và bản sao (có chứng thực) Sổ hộ khẩu.

– Bản trích sao kết quả học tập (theo mẫu) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trước thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

– Bốn ảnh chân dung cỡ 4×6.

– Phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư (để VKSNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi thông báo thời gian, địa điểm sơ tuyển).

Ghi chú:Thí sinh tải các mẫu của hồ sơ sơ tuyển tại Website của Nhà trường theo địa chỉ: http://tks.edu.vn

– Tổ chức sơ tuyển:

+ VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là VKSND cấp tỉnh) tổ chức sơ tuyển. Thời gian tổ chức sơ tuyển từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 06/5/2019.

+ Thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ được Viện trưởng VKSND cấp tỉnh cấp phiếu chứng nhận đạt sơ tuyển.Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển (cụ thể: thiếu dưới 05 cm về chiều cao hoặc thiếu dưới 05 kg về cân nặng theo quy định) nhưng đoạt giải nhất, nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải nhất, nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế về lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi thì Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có văn bản báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, quyết định.

– Nội dung sơ tuyển:

+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển và con người cụ thể để đánh giá về người dự sơ tuyển theo các tiêu chí quy định tại tiểu mục 2.1 mục 2 của Đề án này (về đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển) và ghi vào Phiếu sơ tuyển (theo mẫu được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: http://tks.edu.vn).

+ Phiếu đạt sơ tuyển được lập thành 03 bản: 01 bản cấp cho thí sinh để nộp cùng hồ sơ xác nhận nhập học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo của Nhà trường (nếu thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội); 01 bản gửi về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và 01 bản lưu tại VKSND cấp tỉnh.

+ Viện trưởng VKSND cấp tỉnh ký duyệt, đóng dấu VKSND cấp tỉnh vào Phiếu sơ tuyển đối với những thí sinh đã tham gia vòng sơ tuyển (kể cả đối với những thí sinh không đạt yêu cầu về sơ tuyển) và hướng dẫn thí sinh đưa vào hồ sơ xác nhận nhập học khi có thông báo trúng tuyển.

+ Thu lệ phí và cấp giấy biên nhận nộp lệ phí sơ tuyển cho người đăng ký dự sơ tuyển với mức thu: 50.000đ (năm mươi ngàn đồng)/thí sinh.

+ Ngay sau khi kết thúc việc sơ tuyển, VKSND cấp tỉnh gửi danh sách những thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (kèm hồ sơ dự sơ tuyển) Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, theo địa chỉ email: phongdaotao.dhkshn@gmail.com; đồng thời gửi danh sách thí sinh đạt yêu cầu về sơ tuyển (bản cứng) kèm hồ sơ dự sơ tuyển về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trước ngày 15/5/2019.

7.2. Tổ chức xét tuyển

Thời gian, hình thức xét tuyển; các điều kiện xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển được nêu tại tiểu mục 2.6 của Đề án này thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đăng tải trên Website http://tks.edu.vn.

8. Chính sách ưu tiên

8.1. Quy định về xét tuyển thẳng

8.1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

 1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), đạt sơ tuyển năm 2019 theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân;
 2. Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đạt sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân năm trúng tuyển, nhưng ngay năm trúng tuyển có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;
 3. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; giải nhất, nhì học sinh giỏi quốc gia các các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giải nhất, nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt sơ tuyển năm 2019 theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.
 4. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt sơ tuyển năm 2019 theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.
 5. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển (theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo); Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ). Những thí sinh này phải đạt điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 đạt loại trung bình trở lên, xếp loại hạnh kiểm khá trở lên, đạt sơ tuyển năm 2019 theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. Sau khi được xét trúng tuyển, thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm e phải học bổ sung kiến thức 01 năm tại một trường dự bị đại học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức (theo hướng dẫn tại công văn số 3259/BGDDT- GDDH ngày 30/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung kiến thức cho thí sinh được xét tuyển vào đại học, cao đẳng và quy định về môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học ban kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010) gồm 04 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học. Kết thúc đợt học, điểm tổng kết các môn học của thí sinh phải đạt từ 5,0 trở lên mới được Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xếp vào học cùng khóa tuyển sinh năm 2020. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng đối tượng thuộc điểm e (đối tượng phải học bổ sung kiến thức) không quá 04 chỉ tiêu.

8.1.2. Sơ tuyển

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển đăng tải trên Website  http://tks.edu.vn.

8.1.3. Đăng ký dự xét tuyển thẳng

Những thí sinh thuộc đối tượng được đăng ký xét tuyển thẳng phải làm thủ tục đăng ký dự THPT Quốc Gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ ĐKXT bao gồm:

– Hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thuộc diện phải học bổ sung kiến thức bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

+ Phiếu đạt sơ tuyển do VKSND cấp tỉnh nơi thí sinh sơ tuyển cấp (bản gốc).

– Hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thuộc diện không phải học bổ sung kiến thức (quy định tại điểm a, b, c, d tiểu Mục 2.8.1.1) bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phiếu đạt sơ tuyển do VKSND cấp tỉnh nơi thí sinh sơ tuyển cấp (bản gốc);

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

8.1.4. Xét tuyển thẳng

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:

– Những đối tượng thuộc quy định tại điểm a, b, c, d tiểu Mục 2.8.1.1 và đáp ứng các điều kiện chung của đối tượng tuyển sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 được quy định tại tiểu Mục 2.1 của Đề án này, đạt sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát thì được xét công nhận trúng tuyển năm 2019.

– Những đối tượng thuộc quy định tại điểm e tiểu Mục 2.8.1.1, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển trên nguyên tắc: Phân bổ tỉ lệ Nam, Nữ  (02 thí sinh nam, 02 thí sinh nữ), sau đó xét điểm thi theo các tổ hợp môn thi Nhà trường dùng để xét tuyển đại học năm 2019 theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu nam, nữ. Trường hợp thí sinh có điểm thi bằng nhau thì ưu tiên những thí sinh thuộc các huyện giáp biên giới.

Ghi chú: Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học theo quy định.

8.2. Quy định về ưu tiên xét tuyển

8.2.1. Quy định về đối tượng ưu tiên xét tuyển

 1. Những thí sinh thuộc các trường hợp: giải nhất, nhì học sinh giỏi quốc gia các các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giải nhất, nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, đáp ứng các điều kiện chung của đối tượng tuyển sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 được quy định tại tiểu Mục 2.1 của Đề án này, tốt nghiệp trung học năm 2019 nếu không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và được cộng điểm ưu tiên môn đoạt giải vào điểm xét tuyển của thí sinh.
 2. Thí sinh đoạt giải ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của thí sinh: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt sơ tuyển năm 2019 theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân thì được cộng điểm ưu tiên môn đoạt giải vào điểm xét tuyển của thí sinh.
 3. Thí sinh đoạt giải ba, khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế về lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, tốt nghiệp THPT năm 2019 và đạt sơ tuyển năm 2019 theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân thì được cộng điểm ưu tiên môn đoạt giải vào điểm xét tuyển của thí sinh.

Ghi chú:Thí sinh thuộc đối tượng này phải ĐKDT theo quy định và tổng điểm thi của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 14,5 điểm.

8.2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh

– Chỉ tiêu tuyển sinh: Không quá 12 chỉ tiêu.

8.2.3. Mức điểm cộng ưu tiên

– Thí sinh đoạt giải nhất: cộng 4 điểm;

– Thí sinh đoạt giải nhì: cộng 3 điểm;

– Thí sinh đoạt giải ba: cộng 2 điểm;

– Thí sinh đoạt giải khuyến khích: cộng 1 điểm.

8.2.4. Sơ tuyển

Thí sinh có nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển đăng tải trên Website  http://tks.edu.vn.

8.2.5. Đăng ký xét tuyển

Thí sinh phải làm thủ tục đăng ký dự thi đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo những môn thi, bài thi có các phân môn cụ thể sau: Môn Toán  và môn Vật lý, môn Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên; Môn Ngữ văn và môn Lịch sử, môn Địa lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội; môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán; Môn Toán, Tiếng Anh và môn Vật lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

– Phiếu đạt sơ tuyển do VKSND cấp tỉnh nơi thí sinh sơ tuyển cấp (bản gốc).

8.2.6. Xét tuyển

– Xét 06 thí sinh Nam; 06 thí sinh nữ;

– Xét tuyển theo nguyên tắc xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu đối với nam, nữ. Điểm xét tuyển được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng + Điểm ưu tiên theo môn đoạt giải. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu ấn định thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo nguyên tắc sau: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 1 (A00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn; thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 2 (A01), 4 (D01): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn; thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 3 (C00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn.

Ghi chú:Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học theo quy định.

9. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Thực hiện theo lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy

Địa chỉ website của trường: http://tks.edu.vn.

Thông tin trực hỗ trợ giải đáp thắc mắc:

STT Họ và tên Chức dang/chức vụ Điện thoại email
1 Vũ Đức Hạnh Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên 024.33581500 duchanh.tks@gmail.com
2 Trần Thị Mùi Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên 02432878340 tranthimui11@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Minh Đức Chuyên viên Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên 02433581280 minhduc580@gmail.com

Tên trường: Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Tên tiếng Anh: Hanoi Procuratorate University (HPU)
Mã trường: DKS.
Hệ đào tạo: Đại học – Đào tạo Bồi dưỡng.
Địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. …
SĐT: 0243.3581.500 – 04 3287 8340 – 04 3358 1280.
Email: tuyensinh@tks.edu.vn.

Bài viết liên quan