Trang chủ / Đại Học / Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội quy định cụ thể về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng vào Trường trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2019 như sau:

1 Các đối tượng được tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo

 • Anh hùng lao động. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
 • Thí sinh đã trúng tuyển và Trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, đựa phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thù được xem xét nhận vào học. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng vào nguyện vọng, thì được xem xét bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức. Chương trình và thời gian bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội quy định;
 • Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thì được xét tuyển thẳng vào đại học (ĐH) theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.
 • Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thi sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT. (danh sách ngành học được xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được quy định Phụ lục 1);
 • Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;
 • Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ứng cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tự cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội qui định;
 • Đối với thí sinh là người nước ngoài và có nguyện vọng học tại trường Đại học Hà Nội, Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh (Bảng điểm), năng lực tiếng Việt và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.
 1. Các đối tượng đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Hà Nội
  • Thí sinh là học sinh các lớp chuyên thuộc trường THPT chuyên (danh sách trong Phụ lục 2) hoặc thí sinh là học sinh THPT có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (danh mục chứng chỉ trong phụ lục 4) trong thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày cấp và đáp ứng các tiêu chí sau:
 • Đạt danh hiệu học sinh giỏi và có hanh kiểm tốt 03 năm THPT;
 • Có tổng điểm 04 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt tối thiểu 28,0 điểm (không nhân hệ số) và không có môn thi tốt nghiệp THPT nào dưới 5,0 điểm;
 • Điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng năm THPT đạt từ 8,0 trở lên
  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2019 và có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test – Hoa kỳ) đặt điểm từ 1100/1600 trở lên và còn thời hạn; Thí sinh có kết quả trong kỳ thi ACT (American College Testing – Hoa Kỳ) từ 24 điểm (thang điểm 36) trở lên và còn thời hạn; Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (Cambridge International Examinations A-Level,UK) sử dụng kết quả 03 môn để thay thế cho 03 môn xét tuyển của ngành học đăng ký, mức điểm mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUMrange>= 60).
 1. Diện ưu tiên xét tuyển thẳng:
  • Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng tại Mục 1 nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển thẳng: thí sinh có kết quả thi THPT năm 2019 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội xem xét, quyết định cho vào học (danh mục ngành quy định tại Phụ lục 1).
  • Các trường hợp khác sẽ do Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội xem xét và quyết định.
 2. Chỉ tiêu, tiêu chí xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng:
  • Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
  • Số lượng thí sinh xét tuyển thẳng quy định tại Mục 2 của quy định này không qua 10% tổng chỉ tiêu, trong đó: chỉ tiêu của các đối tượng quy định tại mục 2.1 là 8%; Mục 2.2 là 2%. Nếu số lượng hỗ sơ đăng ký quá 10% tổng chỉ tiêu thì xét các tiêu chí theo trình tự quy định tại Phụ lục 5.
 3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.
  • Thí sinh là các đối tượng tại Mục 1 sẽ đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Thí sinh là các đối tượng tại Mục 2 sẽ đăng ký như sau:
   • Hồ sơ:

5.1. Thí sinh là các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục 2:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng đại học năm 2019 (theo Mẫu trong phụ lục 3).
 • Bản sao hợp pháp Học bạ THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.
 • Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 (nộp sau khi có kết quả thi).
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại email của thí sinh hoặc phụ huynh để Nhà trường thông báo kết quả;
 • Thí sinh sử dụng ưu tiên là chứng chị ngoại ngữ quốc tế đã nêu tại Phụ lục 4 phải nộp 02 bản sao hợp pháp chứng chủ ngoại ngữ quốc tê.

5.2. Thí sinh là các đối tượng quy định tại khoản 2 Mục 2:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng đại học năm 2019 (theo Mẫu trong Phụ lục 3);
 • Hai bản sao hợp pháp bảng kết quả thi SAT, ACT, A-Level;
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại email của thí sinh hoặc phụ huynh để Nhà trường thông báo kết quả;
 • Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 (nộp sau khi có kết quả thi).
  • Lệ phí xét tuyển thẳng:
 • Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng tại Mục 1 nộp lệ phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thí sinh tại Mục 2 nộp lệ phí là: 10.000 đồng/01 nguyện vọng. Thí sinh nộp lệ phí cùng với Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.
  • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
 • Đối tượng quy định tại Mục 1: Thí sinh gửi hồ sơ về Sở GDĐT trước ngày 20/05/2019.
 • Đối Tượng quy định tại Mục 2:
  • Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học Hà Nội từ ngày 01/07 đến hết ngày 09/07/2019.
  • Thời gian thông báo kết quả xét tuyển thẳng: trước 17h00 ngày 18/07/2019.
  • Thí sinh xác nhận nhập học: trước 17h00 ngày 23/07/2019.
   • Hình thức nộp hồ sơ.

5.3. Nộp trực tiếp tại trường:

 • Địa điểm: Phòng 112, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội,
 • KM 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

5.4. Nộp qua đường bưu điện:

 • Cách thức: Phải theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên.

Địa chỉ nhận hồ sợ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội: KM 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Bên ngoài phong bì thư ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng).

 • Lưu ý: Để hồ sơ tránh bị thất lạc hoặc được chuyển đến không đúng thời gian theo quy định, Trường Đại học Hà Nội khuyến khích thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng năm 2019 theo hình thức nộp trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn theo quy định những thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng được xem như là từ chối quyền được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hà Nội.
 1. Kết quả xét tuyển thẳng:
  • Nhà trường công bố kết quả xét tuyển thẳng trên trang thông tin điện tử: www.hanu.vn.
  • Thí sinh trong danh sách trúng tuyển sẽ nhận Giấy triệu tập trúng tuyển. Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng sẽ nhận tại Trường. Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng qua đường bưu điện sẽ nhận qua bưu điện.
 2. Chương trình đào tạo hệ chính quy
STT Ngành học STT Ngành học STT Ngành học
1 Ngôn ngữ Anh 10 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 19 Marketing
2 Ngôn ngữ Nga 11 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 20 Công nghệ Thông tin
3 Ngôn ngữ Pháp 12 Ngôn ngữ Italia 21 Công nghệ Thông tin CLC
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 13 Ngôn ngữ Italia CLC 22 Truyền thông đa phương tiện
5 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 14 Quản trị kinh doanh 23 Truyền thông doanh nghiệp
6 Ngôn ngữ Đức 15 Kế toán 24 Quốc tế học
7 Ngôn ngữ Nhật 16 Tài chính – Ngân hàng 25 Nghiên cứu phát triển
8 Ngôn ngữ Hàn Quốc 17 QT DV Du lịch và LH 26 Tiếng Việt và VH Việt Nam
9 Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 18 QT DV Du lịch và LH CLC

8. Thông tin mã ngành Trường Đại học Hà Nội

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
1 Ngôn ngữ Anh 7220201 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 300
2 Ngôn ngữ Nga 7220202 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) 125
3 Ngôn ngữ Pháp 7220203 Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) 100
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) 250
5 Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao (CLC) 7220204 CLC Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) 50
6 Ngôn ngữ Đức 7220205 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01) 125
7 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 75
8 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 7220207 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 50
9 Ngôn ngữ Italia 7220208 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 100
10 Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao (CLC) 7220208 CLC Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 50
11 Ngôn ngữ Nhật 7220209 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) 175
12 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 125
13 Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao (CLC) 7220210 CLC Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 50
14 Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) 7310601 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 125
15 Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) 7320104 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) 50
16 Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) 7320109 Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) 50
17 Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) 7340101 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 100
18 Marketing (dạy bằng tiếng Anh) 7340115 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 50
19 Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) 7340201 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 100
20 Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) 7340301 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 100
21 Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) 7480201 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01)
200
22 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) 7810103 Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) 100
Tổng 2450
23 Tiếng Việt & Văn hóa
Việt Nam
7220101 Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. 300
Các chương trình đào tạo quốc tế lấy bằng chính quy

(hình thức xét tuyển: Học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT)

24 Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng 100
25 Quản trị Du lịch và Lữ hành Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng 60
26 Kế toán Ứng dụng Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)

cấp bằng

50
27 Kinh tế Doanh nghiệp, Khoa học Thống kê, Bảo hiểm Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp bằng 50
 Trường Đại học Hà Nội
Mã trường: NHF
Địa chỉ: Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84-24)38544338; E-mail: hanu@hanu.edu.vn; tuyensinh@hanu.edu.vn;
Facebook: Tuyển sinh Đại học Hà Nội

Bài viết liên quan