Trang chủ / Đại Học / Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực

Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực

Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực

1 Phạm vu tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2 Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thông qua kết quả học tập tại Trường THPT(hịc bạ) và xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong lỳ thi THPT quốc gia năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2.1 Xét tuyển thông qua kết quả học tập của thí sinh tại trường THPT (học bạ THPT)

– Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 1 từ 10/02/2020 đến 20/06/2020

 • Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh hoặc qua đường bưu điện, hồ sơ gồm: Phiếu ĐKXT theo mẫuL lệ phí xét tuyển 100.000đ/thí sinh. (Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại:)
 • Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển (Mục 2.2) không nhỏ hơn 6.0 (theo thang điểm 10). Nhà trường cập nhật và thông báo kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. (Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2020 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khi có kết quả sơ tuyển).
  • Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển
  • Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12.
  • ĐXT =(ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)+ ĐƯT (nếu có)

– ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

– ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

– ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

Nguyên tắt xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các Tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cáo xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã ngành tuyển sinh.

2.2 Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

Căn cứ theo từng tổ hợp các môn xét tuyển và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh(có tính cả điểm ưu tiên)

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo tổ hợp các môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn

Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn

Tổ hợp C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý

(Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau)

Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2020 (Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐHĐL. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:

 • Đợt 1: Đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT (theo khoản 4 điều 13 quy chế tuyển sinh hiện hành)
 • Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhật trên công thông tin tuyển sinh của trường ĐHĐL:
 1. Chỉ tiệu phân theo ngành đào tạo

Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực Thông tin tuyên sinh Trường Đại học Điện Lực

ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Mã trường: DDL
CS1: 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
CS2: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT Tuyển Sinh: (024) 2245 2662
ĐT Phòng HCQT: (024) 2218 5607
FAX: (024) 3836 2065
Email: info@epu.edu.vn

Bài viết liên quan