Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
– Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
– Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương.
– Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 30 70 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Địa lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Địa lí
2 Trình độ đại học 7320108 Quan hệ công chúng 9 21 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Toán, Địa lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn
3 Trình độ đại học 7340120 Kinh doanh quốc tế 27 63 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
4 Trình độ đại học 7380107 Luật kinh tế 27 63 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn
5 Trình độ đại học 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Sinh học Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
6 Trình độ đại học 7510601 Quản lý công nghiệp 12 28 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
7 Trình độ đại học 7580201 Kỹ thuật xây dựng 12 28 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Vật lí, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
8 Trình độ đại học 7640101 Thú y 12 28 Toán, Hóa học, Địa lí Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Toán, Sinh học, Địa lí Toán Ngữ văn, Toán, Hóa học Toán
9 Trình độ đại học 7720201 Dược học 120 280 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán
10 Trình độ đại học 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 12 28 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
11 Trình độ đại học 7850103 Quản lý đất đai 9 21 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
– Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tham gia kì thi THPT Quốc gia năm 2019.
+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Công nghệ Miền Đông quy định sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.
– Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ: Thí sinh chọn 01 trong 03 hình thức sau:
* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.
+ Riêng ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.
Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)]/3
*Xét tuyển học bạ lớp 10, lớp 11,  lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
+ Tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.
+ Riêng ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.
Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)]/3
– Điểm TB môn 1 = (TB cả năm 10 môn 1 + TB cả năm 11 môn 1 + TB cả năm 12 môn 1)/3
– Điểm TB môn 2 = (TB cả năm 10 môn 2 + TB cả năm 11 môn 2 + TB cả năm 12 môn 2)/3
– Điểm TB môn 3 = (TB cả năm 10 môn 3 + TB cả năm 11 môn 3 + TB cả năm 12 môn 3)/3
* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
  + Điểm trung bình chung  cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.
  + Riêng ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi
 – Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM:
 + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 + Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2019 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Công nghệ Miền Đông quy định;
– Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Công nghệ Miền Đông:
 + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 + Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2019 do Đại học Công nghệ Miền Đông tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Công nghệ Miền Đông quy định;
STT Ngành xét tuyển Hình thức Thời gian Đối tượng
1
  • Luật Kinh tế
  • Kinh doanh quốc tế
  • Quản lý công nghiệp

 

Thí sinh chọn dự thi 2 môn trong các môn thi: Toán,  Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Giáo dục công dân. Lịch sử, Địa lý Dự kiến vào tháng 08/2019 Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2
  • Dược
  • Thú y
Thí sinh chọn dự thi 2 môn trong các môn thi: Toán,  Vật lý, Hóa học, Sinh học
3
  • Ngôn ngữ Anh
  • Quan hệ công chúng
Thí sinh chọn dự thi 2 môn trong các môn thi: Toán,  Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã trường: DMD
– Mã ngành, tổ hợp xét tuyển
 

STT

NGÀNH MÃ NGÀNH Tổ hợp môn xét tuyển bằng học bạ Tổ hợp môn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
1 Dược học      7720201 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Văn
-Toán, Hoá, Tin
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Hóa,Sinh (B00)
-Toán, Hóa, Anh (D07)
-Toán, Hóa, Văn (C02)
2 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 7510205 -Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Công nghệ

-Toán, Lý,Tin

-Toán, Công nghệ, Tin

-Toán, Lý, Hóa ( A00)

-Toán, Lý, Anh ( A01)

-Toán, Hóa, Anh ( D07)

-Toán, Lý, Sinh ( A02)

3 Ngôn ngữ Anh 7220201 -Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, Anh, Tin
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Anh, Địa (D10)
-Văn, Anh, Sử (D14)
-Văn, Anh, Địa (D15)
4 Quản lý công nghiệp 7510601 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Tin, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Địa, Anh
-Toán, Lý, Hóa  (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)
5 Kỹ thuật xây dựng 7580201 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Tin, Anh
-Toán, Lý, Tin
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Sinh (A02)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Lý, Văn (C01)
6 Luật kinh tế 7380107 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, GDCD, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Văn, GDCD, Sử
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Văn, Anh, Địa (D15)
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Địa, Tin
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Văn, Địa (C04)
8 Quan hệ công chúng 7320108 -Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, GDCD,Tin
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Anh, Địa (D10)
-Văn, Anh, Sử (D14)
-Văn, Anh, Địa (D15)
9 Quản lý đất đai 7850103 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)
10 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Anh
-Toán, Hóa,Tin
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh  (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)
11 Thú y 7640101 -Toán, Hóa, GDCD

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Hóa, Địa

-Toán, Hóa, Tin

-Toán, Hóa, Sinh ( B00)

-Toán, Hóa, Địa 9 A06)

-Toán, Sinh, Địa (B02)

– Toán, Hóa, Văn ( C02)

7. Tổ chức tuyển sinh:
– Hình thức đăng ký xét tuyển:
+ Xét tuyển trực tiếp tại trường.
+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện.
+ Xét tuyển trực tuyến.
– Thời gian xét tuyển:
Đợt xét tuyển Ngày công bố kết quả Ghi chú
Đợt 1:  02/05/2019- 30/06/2019 30/06/2019 Áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm 2018 trở về trước.
Đợt 2:  01/07/2019- 15/07/2019 15/07/2019 Áp dụng cho đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm 2019 và các năm trước.
Đợt 3:  15/07/2019 – 30/07 /2019 30/07/2019
Đợt 4:  01/08/2019 – 15/08/2019 15/08/2019
Đợt 5:  15/08/2019 -31/08/2019 31/08/2019
Đợt 6:  15/08/2019 -31/08/2019 31/08/2019
Đợt 7:  01/09/2019-  15/09/2019 15/09/2019
Đợt 8:  01/09/2019-  15/09/2019 15/09/2019
Đợt 9: 16/09 /2019-  30/09/2019 30/09/2019
Đợt 10: 01/10/2019 – 15/10/2019 15/10/2019
Đợt 11: 01/10/2019 – 15/10/2019 15/10/2019
Đợt 12: 16/10/2019 – 31/10/2019 31/10/2019
8. Chính sách ưu tiên: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ xét tuyển
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
STT Nội dung Số tiền
1 Ngành: Dược học 945.000 đồng/tín chỉ
2 Ngành: Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quan hệ công chúng, Thú y 370.000 đồng /tín chỉ
3 Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô 760.000 đồng/tín chỉ
4 Các môn học Giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng. 250.000 đồng /tín chỉ
Lộ trình tăng học phí: không quá 5%/năm (nếu có).
Học phí trung bình:
– Ngành Dược học: học 10 học kì, 5 năm, học phí trung bình: 15 triệu/học kì.
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô: học 8 học kì, 4 năm, học phí trung bình: 12,5 triệu/học kì.
– Các ngành đại học khác: học 8 học kì, 4 năm, học phí trung bình: 6,5 triệu/học kì.
11. Các nội dung khác (không trái quy định):
– Hồ sơ xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ xét tuyển:
         + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu.
         + Bản photo có chứng thực học bạ THPT, BTVH phổ thông (hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).
        + Bản photo có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT, BTVH phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có thể sử dụng bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).
       + 04 ảnh cỡ 3×4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
       + 02 bì thư (dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
       +  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
– Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật).
– Danh sách thí sinh trúng tuyển được cập nhật trên Website: www.mut.edu.vn và giấy báo nhập học được gửi tới địa chỉ của thí sinh.
– Thông tin trực giải đáp thắc mắc:
STT Họ và tên Chức danh, Chức vụ Điện thoại Email
1 Trân Văn Lam Chuyên viên 0947747455 philliplamevents@gmail.com
2 Đồng Duy Ninh Chuyên viên 0902833553 dongduyninh@gmail.com
+ Sinh viên thuộc đối tượng là con, em cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an hoặc  bộ đội, công an hết nghĩa vụ : Giảm 20% học phí toàn khóa.
+ Đối với sinh viên học 2 ngành song song: giảm 30 % học phí của ngành học có mức học phí thấp hơn.
+ Sinh viên mồ côi cha mẹ; mất cha hoặc mẹ, có sổ hộ nghèo không quá 30 tuổi: giảm 30% học phí.
+ Sinh viên có anh chị em học chung; là mẹ con, cha con học chung; vợ hoặc chồng học chung, sinh viên là con bộ đội, công an tại ngũ: giảm 15% học phí cho mỗi sinh viên.
+ Sinh viên đăng kí học theo nhóm bạn cùng trường trung học phổ thông: giảm 10 % học phí/mỗi sinh viên.
+ Các trường hợp được hưởng nhiều chế độ giảm thì sẽ lấy mức giảm cao hơn để giảm.
Sinh viên được miễn phí kí túc xá trong suốt thời gian học tại trường. Sinh viên được Nhà trường giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.
Trường Đại học Công nghệ miền Đông
Ký hiệu: DMD
Loại hình: Tư thục
Địa chỉ: xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513772668
Website: www.mut.edu.vn

Bài viết liên quan