Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2020 (DỰ KIẾN)

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố thông tin phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2020 với một số điểm mới so với năm 2019.
A. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia hoặc cuộc thi KHKT quốc gia, quốc tế).
Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 (có ưu tiên xét tuyển và cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng và các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).
Đối với các Chương trình đào tạo quốc tế, ngoài phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia, Trường ĐHBK Hà Nội xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level, SAT, ACT với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường.
Lưu ý:
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nếu có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành; có học lực trong 3 năm THPT và điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đạt yêu cầu của Trường (thông báo sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2020).
Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo ngành/chương trình đào tạo (gọi tắt là ngành). Mỗi ngành được ấn định một mã xét tuyển được liệt kê trong bảng dưới đây. Tổng chỉ tiêu dự kiến năm 2020 là khoảng 6700 – 6800, không thay đổi nhiều so với năm 2019. Mỗi ngành chỉ có một điểm chuẩn trúng tuyển được áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành đó. Do đó thí sinh lựa chọn và chỉ đăng ký một tổ hợp môn có kết quả thi tốt nhất.

DANH MỤC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – MÃ XÉT TUYỂN 

TT Tên ngành/chương trình đào tạo Mã xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển
1 Kỹ thuật Cơ điện tử ME1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

2 Kỹ thuật Cơ khí ME2
3 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử ME-E1
4 Kỹ thuật Ô tô TE1
5 Kỹ thuật Cơ khí động lực TE2
6 Kỹ thuật Hàng không TE3
7 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô TE-E2
8 Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) TE-EP Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Pháp

9 Kỹ thuật Nhiệt HE1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

10 Kỹ thuật Vật liệu MS1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

11 Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu MS-E3
12 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông ET1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

13 Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông ET-E4
14 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh ET-E5
15 Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9
16 CNTT: Khoa học Máy tính IT1
17 CNTT: Kỹ thuật Máy tính IT2
18 Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo IT-E10
19 Công nghệ thông tin Việt-Nhật IT-E6
20 Công nghệ thông tin Global ICT IT-E7
21 Hệ thống thông tin (Chương trình CNTT Việt – Pháp PFIEV) IT-EP Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

22 Toán-Tin MI1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

23 Hệ thống thông tin quản lý MI2
24 Kỹ thuật Điện EE1
25 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa EE2
26 Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8
27 Tin học công nghiệp (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) EE-EP Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Pháp

28 Kỹ thuật Hóa học CH1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

29 Hóa học CH2
30 Kỹ thuật in CH3
31 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật hóa dược CH-E11
32 Kỹ thuật Sinh học BF1
33 Kỹ thuật Thực phẩm BF2
34 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật thực phẩm BF-E12
35 Kỹ thuật Môi trường EV1
36 Kỹ thuật Dệt – May TX1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

37 Công nghệ giáo dục ED2
38 Vật lý kỹ thuật PH1
39 Kỹ thuật hạt nhân PH2
40 Kinh tế công nghiệp EM1 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

41 Quản lý công nghiệp EM2
42 Quản trị kinh doanh EM3
43 Kế Toán EM4
44 Tài chính-Ngân hàng EM5
45 Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh EM-E13 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

46 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ FL1 Toán, Văn, Anh
47 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2
Các chương trình đào tạo quốc tế (ĐTQT) – Trường đối tác
TT Tên chương trình đào tạo Mã xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển
1 Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) ME-NUT Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

2 Cơ khí-Chế tạo máy  – ĐH Griffith (Úc) ME-GU
3 Điện tử – Viễn thông  – ĐH Leibniz Hannover  (Đức) ET-LUH
4 Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) ME-LUH
5 Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) IT-LTU
6 Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) IT-VUW
7 CNTT: Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) IT-GINP Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Pháp

8 Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) EM-VUW Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Văn, Anh

9 Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  –  ĐH Northampton (Anh) EM-NU
10 Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-BA
11 Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-IT

Ghi chú: Hệ số môn chính trong các tổ hợp sẽ được công bố trong Đề án Tuyển sinh 2020.

B. XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
a) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Sinh học, Anh văn và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một ngành đào tạo phù hợp với môn đoạt giải. Thí sinh đoạt giải chính thức trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia hoặc quốc tế được xét tuyển thẳng vào một ngành do Hội đồng tuyển sinh quyết định, căn cứ nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải. Chỉ tiêu tuyển thẳng vào một ngành không vượt quá 20% chỉ tiêu dự kiến của ngành đó. Ngoài ra, Nhà trường xét tuyển thẳng cho các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng khác theo quy định của Bộ GDĐT (anh hùng lao động, thí sinh bị khuyết tật nặng …).
b) Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30) để xét tuyển theo mã ngành/chương trình đăng ký có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi đạt giải (hoặc môn thi đạt giải phù hợp với ngành học) theo các mức điểm cụ thể sẽ được công bố trong Đề án Tuyển sinh 2020.
c) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt từ 5.5 trở lên (hoặc quy đổi tương đương đối với các chứng chỉ khác) được cộng điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30) cho các ngành, chương trình đăng ký xét tuyển với tổ hợp xét tuyển không có môn tiếng Anh. Mức cộng theo quy định của Trường.
d) Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng các chứng chỉ/chứng nhận kết quả A-Level, SAT, ACT để xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế sẽ được công bố trong Đề án Tuyển sinh 2020.
e) Thông tin chi tiết về quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và ưu tiên cộng điểm đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tham khảo tại: https://hust.edu.vn/tuyensinh hoặc http://ts.hust.edu.vn.
C. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ELITECH (Chương trình đào tạo tinh hoa)
Các chương trình Tiên tiến (CTTT), Đào tạo tài năng và Chương trình Việt – Pháp (PFIEV) tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (gọi chung là chương trình ELITECH) được thiết kế dành cho các sinh viên ưu tú với mong muốn trở thành các chuyên gia giỏi, những nhà quản lý xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của thời đại Công nghiệp 4.0. Điểm chung của các chương trình ELITECH là tổ chức đào tạo theo các lớp quy mô nhỏ, giảng viên giỏi, nội dung chương trình đào tạo chuyên sâu với kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc, chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh/Pháp/Nhật). Sinh viên ELITECH được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu từ sớm, được làm việc trong các nhóm nghiên cứu liên ngành để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển hệ thống/sản phẩm và đề xuất các giải pháp kỹ thuật đối với các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các CTTT và Chương trình Việt – Pháp (PFIEV) theo mã xét tuyển. Sau khi đã làm thủ tục nhập học, thí sinh trúng tuyển với kết quả thi đạt yêu cầu của Trường đăng ký tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để được chọn lựa vào học chương trình Đào tạo tài năng.

TT

Tên Chương trình đào tạo
Chương trình Đào tạo tài năng (tuyển chọn sau khi nhập học)
1 Kỹ thuật Cơ điện tử (Hệ thống Cơ điện tử thông minh và Rôbốt)
2 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
3 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa
4 Khoa học máy tính
5 Toán tin
6 Kỹ thuật Hóa học (Công nghệ hóa dược)
7 Vật lý kỹ thuật (Công nghệ nano và Quang điện tử)
Chương trình Việt – Pháp (PFIEV), tăng cường tiếng Pháp
1 CNTT: Hệ thống thông tin và Truyền thông (IT-EP)
2 ĐK-TĐH: Tin học công nghiệp (EE-EP)
3 Cơ khí hàng không (TE-EP)
Chương trình tiên tiến – Ngôn ngữ giảng dạy
1 CTTT Cơ điện tử (ME-E1) – Tiếng Anh
2 CTTT Kỹ thuật Ô tô (TE-E2) – Tiếng Anh
3 CTTT KHKT Vật liệu (MS-E3) – Tiếng Anh
4 CTTT Điện tử – Viễn thông (ET-E4) – Tiếng Anh
5 CTTT Kỹ thuật Y sinh (ET-E5) – Tiếng Anh
6 CTTT Hệ thống nhúng thông minh và IoT (ET-E9) – Tiếng Việt (tăng cường tiếng Nhật)
7 CTTT Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) – Tiếng Anh
8 Công nghệ thông tin Việt-Nhật (IT-E6) – Tiếng Việt (tăng cường tiếng Nhật)
9 Công nghệ thông tin Global ICT (IT-E7) – Tiếng Anh
10 CTTT Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện (EE-E8) – Tiếng Anh
11 CTTT Kỹ thuật hóa dược (CH-E11) – Tiếng Anh
12 CTTT Kỹ thuật thực phẩm (BF-E12) – Tiếng Anh
13 CTTT Phân tích kinh doanh (EM-E13) – Tiếng Anh
D. HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG
Học phí của các chương trình chuẩn nằm trong khoảng 17-25 triệu đồng/năm học 2020-2021 tùy theo ngành đào tạo. Học phí của các chương trình tiên tiến bằng 1,3-1,5 lần mức học phí chương trình chuẩn cùng ngành. Học phí của các Chương trình đào tạo quốc tế do Trường ĐHBK Hà Nội cấp bằng trong khoảng 25-30 triệu đồng/học kỳ tùy theo chương trình.
Nhà trường cam kết sử dụng nguồn thu học phí với hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ phần tăng thu học phí hàng năm sẽ được sử dụng để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phòng học và phòng thí nghiệm, cải thiện các điều kiện và môi trường học tập cho sinh viên.
Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại Trường, Nhà trường đã áp dụng chính sách cấp Học bổng hỗ trợ học tập với hai mức: Học bổng toàn phần có trị giá tương đương 100% học phí chương trình đại học và Học bổng bán phần ở mức 50% tương ứng. Bên cạnh đó, Nhà trường xét tặng Học bổng khuyến khích tài năng cho những sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc nhất hằng năm. Đặc biệt, các tân sinh viên Khóa 65 đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ được xét tặng Học bổng khuyến khích tài năng để động viên các em phát huy năng lực học tập và tài năng cá nhân tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Chi tiết các thông tin về Học bổng mời bạn xem tại đây: https://ts.hust.edu.vn/hoc-bong
Thông tin chi tiết: THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Phòng tuyển sinh – Nhà D7, Tầng 2, P202-204
Điện thoại (ĐH) (+84) 2438683408
Điện thoại (SDH) (+84) 2438683407
Đường dây nóng (ĐH) 084 868 3408 – (SĐH) 0938683407
Email: tuyensinh@hust.edu.vn

 

Bài viết liên quan