Trang chủ / Cao Đẳng / THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Mã trường: HHT

– Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (Phường Tây Mỗ – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội)

– Điện thoại: 024 3765 3568; 024 3765 3962;  Fax: 024 3765 3962.

Nhân sự:

Giám đốcThS. Nguyễn Yên Thắng

Mobile: 0912251369

Tel: 0243.7653962

Email: thangny@hht.edu.vn

Phó giám đốc CN. Nguyễn Minh PhươngMobile: 0982900488

Tel: 0243.7653568

Email: phuongnm@hht.edu.vn

Chuyên viên CN. Nguyễn Thị ThươngMobile: 0986043356

Tel: 0243.7653568

Email: thuongnt@hht.edu.vn

Chuyên viên CN. Nguyễn Trọng TùngMobile: 09121944499

Tel: : 0243.7653568

Email: tungnt@hht.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Phí Thị Hằng NgaMobile: 0988362872

Tel: 0243.7653568

Email: ngaph@hht.edu.vn

Chuyên viên: CN. Vũ Thị Vân AnhMobile: 0869098388

Tel: 0243.7653568

Email:anhvtv@hht.edu.vn

Chuyên viên CN. Phạm T. Hồng NgọcMobile: 0987131010

Tel: 0243.7653568

Email: ngocpth@hht.edu.vn

1. Chức năng.

Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm là đơn vị trực thuộc Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh và giải quyết việc làm, bao gồm: Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, ngắn hạn của Trường; Công tác quan hệ doanh nghiệp; thực tập cho sinh viên; xuất khẩu lao động; du học; Công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp; Các dịch vụ đào tạo và hoạt động liên kết sản xuất; Công tác Hợp tác quốc tế cùa Nhà trường.

 2. Nhiệm vụ.

2.1. Công tác Tuyển sinh:

– Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và làm đầu mối triển khai thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông,…định kỳ hàng năm của Trường;

– Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp ở tất cả các loại hình đào tạo của Nhà trường;

2.2. Công tác Quan hệ doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu các nội dung liên quan đến công tác hợp tác quốc tế: Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và báo cáo định kỳ các hoạt động liên quan đến HTQT; Lập kế hoạch, điều phối các hoạt động của các dự án HTQT; Quản lý đoàn ra và vào liên quan đến quốc tế.

– Làm đầu mối xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động đào tạo, thực tập và hỗ trợ sinh viên;

– Tìm kiếm vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho sinh viên và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT và hoạt động xã hội vì cộng đồng của sinh viên.

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo khả năng của Trung tâm và nhu cầu của xã hội, phù hợp với các ngành nghề đang đào tạo của Trường.

– Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho SV, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, xuất khẩu lao động và cơ quan nhà nước có nhu cầu:

– Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho SV, bao gồm công việc toàn thời gian và bán thời gian.

– Thông tin thường xuyên cho SV về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp SV có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.

– Phối hợp với các Khoa quản lý SV tổ chức cho SV thực tập, kiến tập, tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

– Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho SV chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho SV và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

– Tổ chức cho SV tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm.

– Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Trường.

– Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Trường và các chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường giao.

2.3. Các nhiệm vụ khác: 

– Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo quy định của Nhà trường.

– Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Nhà trường và của Trung tâm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021 (Hệ Trung cấp/Cao đẳng có đầu vào tốt nghiệp THCS)

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI

Bài viết liên quan