Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

1. Đối tượng tuyển sinh

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4/2020); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2020).

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh thí sinh nam trong cả nước; trong đó có phân chia tỉ lệ theo hộ khẩu thường trú: Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra); thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam, được xác định theo từng quân khu, đó là: Quân khu 4 (gồm 02 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế), Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển trên cơ sở sử dụng kết quả của thi THPT quốc gia năm 2020.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT NGÀNH HỌC KÝ HIỆU TRƯỜNG MÃ NGÀNH MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU
Ngành Biên phòng BPH 7860214 1. C00: Văn, Sử, Địa

2. A01: Toán, Lý, tiếng Anh

205
1 – Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 92
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp c00 74
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 18
2 – Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thùa Thiên-Huế) 8
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp c00 6
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 2
3 – Thí sinh có liộ khẩu thường trú ở QK5 29
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp c00 23
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 6
4 – Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 35
+ Thí sinh tổ hợp c00 28
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 7
5 – Thỉ sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 41
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp c00 33
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 8

* Tuyển 02 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài, 03 chỉ tiêu đi đào tạo trường ngoài Quân đội (chỉ tiêu nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Học viện).

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Trên cơ sở phổ điểm thi THPT quốc gia năm 2020, Học viện xây dựng phương án ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ đội Biên phòng và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Khi có quyết định phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Học viện sẽ đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Học viện.

b) Điều kiện nhận hồ sơ Đăng ký xét tuyển

– Học viện chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh đã qua sơ tuyển, nộp hồ sơ sơ tuyển và được gửi thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 theo các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn xét tuyển năm 2020 của Học viện Biên phòng.

– Trong xét tuyển đợt 1: Học viện chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.

– Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

6. Các thông tin khác cần thiết để thí sinh đăng ký xét tuyển

Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên; Học viện xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

a) Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với quân nhân và thanh niên ngoài quân đội; xác định điểm chuẩn riêng đối với thí sinh khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (từ Quảng trị trở vào) theo từng quân khu. Quân nhân tại ngũ được xác định điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú.

b) Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau:

– Có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào;

– Thời gian có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9/2020) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên.

– Có ít nhất 01 năm học lớp 12 và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

c) Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

– Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Văn (Toán) cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lịch sử (Vật lý) cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Địa lý (Tiếng Anh) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

7. Tổ chức tuyển sinh

– Thời gian đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự các địa phương, đơn vị: Từ ngày 01/3 đến trước ngày 25/4/2020.

– Thời gian đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian xét tuyển đại học năm 2020: Theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

– Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phòng Đào tạo, Học viện Biên phòng (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội).

8. Chính sách ưu tiên trong TSQS

a) Chính sách ưu tiên đối tượng

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT năm 2020.

b) Chính sách ưu tiên theo khu vực

Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT năm 2020.

c) Chính sách ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

– Đối tượng ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng: Thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT và Bộ Quốc phòng.

– Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển thẳng vào Học viện thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Các quy định cụ thể về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, thí sinh cần tới Ban TSQS đơn vị (đối với quân nhân); Ban TSQS quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (đối với thanh niên ngoài Quân đội), để được hướng dẫn chi tiết khi kê khai hồ sơ đăng ký sơ tuyển.

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

10. Thông tin hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký sơ, xét tuyển đại học Biên phòng năm 2020

– Địa chỉ Website của Học viện: www.hvbp.edu.vn

– Thông tin trực để hỗ trợ giải đáp thắc mắc

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Đinh Văn Tài TL Tuyển sinh 02433 830 531;

0386.885.444

Tuyensinhhvbp@gmail.com

 

Bài viết liên quan