Trang chủ / Tại Chức - Vừa Học Vừa Làm / Khu vực Hà Nội / THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

1. Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác

2. Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Theo quy chế tuyển sinh và xét duyệt điểm chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội với điều kiện không có môn nào bị điểm 0 (điểm liệt) và đủ các điều kiện hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đúng quy định.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không có

7. Tổ chức tuyển sinh:

  • Thời gian thi tuyển : Tháng 8 hàng năm (Đối với đối tượng thi tuyển)
  • Hình thức nhận hồ sơ thi tuyển: Bắt đầu thu, nhận hồ sơ từ tháng 5
  • Điều kiện xét tuyển: Hồ sơ xét tuyển đầy đủ theo yêu cầu

8. Chính sách ưu tiên: không có

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

– Lệ phí thi tuyển: 350.000 đồng/1 thí sinh dành cho thí sinh đăng ký tuyển sinh tại trường.

10. Học phí dự kiến với sinh viên: Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thu học phí theo định mức, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm là 10% theo đúng nghị định đã quy định.

11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): Không có

12. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm: Không có

Bài viết liên quan