Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Năm 2019 trở đi, Trường Đại học Thái Bình lựa chọn phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo).
* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
* Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
* Phương thức 4: Xét tuyển theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 7310101 Kinh tế 20 30 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
2 Trình độ đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 30 50 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
3 Trình độ đại học 7340201 Tài chính Ngân hàng 15 35 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
4 Trình độ đại học 7340301 Kế toán 50 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
5 Trình độ đại học 7380101 Luật 40 80 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Ngữ văn, Toán, Lịch sử Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
6 Trình độ đại học 7460112 Toán ứng dụng 10 40 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
7 Trình độ đại học 7480201 Công nghệ thông tin 35 55 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
8 Trình độ đại học 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20 40 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
9 Trình độ đại học 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50 130 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng: Thí sinh đáp ứng đủ theo các tiêu chí của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.
* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
         – Tiêu chí xét tuyển:
+ Tiêu chí 1: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Tiêu chí 2: Xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu).
+ Tiêu chí 3: Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.
Từ các tiêu chí xét tuyển trên, nhà trường  sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.
– Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.
*  Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
          – Tiêu chí xét tuyển:
+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Tiêu chí 2 : Điểm trung bình của 3 môn theo khối xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển trong 2 học kỳ ( học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12): Bậc đại học đạt 5,0 điểm trở lê
+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên năm học lớp 12.
          Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển
(điểm ưu tiên không được tính vào các tiêu chí trên).
Từ các tiêu chí xét tuyển trên, nhà trường  sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.
* Phương thức 4: Xét tuyển theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp.
            Thí sinh đáp ứng một trong 3 phương thức xét tuyển trên và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
– Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Điểm xét tuyển giữa các  ngành bằng nhau.
Điểm xét tuyển các tổ hợp bằng nhau
7. Tổ chức tuyển sinh:
– Thời gian xét tuyển : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Các điều kiện xét tuyển, tổ hợp môn thi, bài thi đối với từng ngành đào tạo (trong mục 2.4, 2.5, 2.6 của Đề án này)
8. Chính sách ưu tiên:
Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Thái Bình
Trường Đại học Thái Bình
Thai Binh University
Ký hiệu: DTB
Loại hình: Công lập
Địa chỉ: Xã Tân Bình – Thành Phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.633.669
Website: www.tbu.edu.vn

Bài viết liên quan