Trang chủ / Đại Học / THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: – Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh: Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2019
– Ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng: Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2019 (50% chỉ tiêu); Xét tuyển học bạ THPT (50% chỉ tiêu)
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 7720301 Điều dưỡng 490 Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Hóa Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học
2 Trình độ đại học 7720302 Hộ sinh 50 Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Hóa Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học
3 Trình độ đại học 7720401 Dinh dưỡng 10 10 Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Hóa Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học
4 Trình độ đại học 7720701 Y tế công cộng 10 10 Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Hóa Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
* Điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2019 (KV3, UT0) như sau:
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00;D07;D08 18.0 Xét tuyển điểm thi THPT quốc gia 2019
2 7720302 Hộ sinh B00;D07;D08 18.0
3 7720401 Dinh dưỡng B00;D07;D08 18.0 Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2019 (50% chỉ tiêu); Xét tuyển học bạ THPT (50% chỉ tiêu)
4 7720701 Y tế công cộng B00;D07;D08 17.0
– Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh qui định tại Điều 6 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BGDĐT về việc ban hành Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui; sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư 02/2019/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia 2019
+ Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;
+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT qui định (đối với ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng); đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do nhà trường qui định đối với ngành Y tế công cộng.
– Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ THPT ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng phải có điểm trung bình cộng các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 6,5 trở lên. Riêng đối với ngành Dinh dưỡng phải có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên .
– Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển bằng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00 và D08, môn Hoá học đối với tổ hợp D07. Đối với các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, điểm môn xét ưu tiên bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
6.1. Mã trường:                  YDD
6.2. Mã ngành:
– Ngành Điều dưỡng:           7720301
– Ngành Hộ sinh:                  7720302
– Ngành Y tế công cộng:      7720701
– Ngành Dinh dưỡng:           7720401
6.3. Tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển:
– B00: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học)
– D07: Toán học, Hoá học, Tiếng Anh (Môn chính: Hoá học)
– D08: Toán học, Tiếng Anh, Sinh học (Môn chính: Sinh học)
7. Tổ chức tuyển sinh:
7.1. Tổ chức tuyển sinh: Theo Qui đinh tại Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGDĐT, sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7.2. Thời gian tuyển sinh:
– Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y tế công cộng xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2019: theo Kế hoạch chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
– Ngành Dinh dưỡng và ngành Y tế công cộng xét tuyển học bạ THPT:
+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ 15/7 đến hết ngày 31/7/2019
+ Công bố điểm trúng tuyển: trước 10/8/2019
+ Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 16/8/2019  .
+ Thời gian nhập học: tháng 9/2019
7.3. Hình thức nhận ĐKXT:
* Đối với các ngành xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia 2019
– Đợt 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT theo qui định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian qui định bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
– Đợt xét tuyển bổ sung: thí sinh lựa chọn 1 trong các phương thức sau
+ Nộp phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT trực tiếp tại trường (Phòng Hội thảo 1, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, 257 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định).
+ Đăng ký trực tuyến qua hệ thống quản lý thi THPT Quốc gia. Khi kết thúc việc đăng ký, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trong khoảng thời gian 48 giờ sau khi ĐKXT trực tuyến vào tài khoản của nhà trường:
Số tài khoản: 48610000091111
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thành Nam
+ Qua đường bưu điện: chuyển phát nhanh hoặc chuyển bưu phẩm bảo đảm. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển tại Bưu điện.
* Ngành Dinh dưỡng và ngành Y tế công cộng xét tuyển học bạ THPT: thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại trường
8. Chính sách ưu tiên:
Theo Điều 7 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGDĐT về việc ban hành Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui; Khoản 5 Điều 1 Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018, Khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của BGDĐT về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Qui chế tuyển sinh Đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của BGDĐT
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ GDĐT
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Học phí theo tín chỉ, tính trung bình trong cả khoá học: 394.000 đồng/tín chỉ
– Ngành Điều dưỡng: 142 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC
– Ngành Hộ sinh: 144 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC
– Ngành Y tế công cộng: 130 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC
– Ngành Dinh dưỡng: 134 tín chỉ và 08 tín chỉ GDQP-AN, 03 tín chỉ GDTC
11. Các nội dung khác (không trái quy định):
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Nam Dinh University of Nursing
Ký hiệu: YDD
Loại hình: Công lập
Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên – Thành Phố Nam Định – Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 02283649666
Website: www.ndun.edu.vn

Bài viết liên quan