Trang chủ / Tin Tức / Thông Tin Học Bổng Du Học Hàn Quốc Toàn Phần

Thông Tin Học Bổng Du Học Hàn Quốc Toàn Phần

Bất kỳ thí sinh nào mong muốn đi du học Hà Quốc mà không nghĩ đến học bổng Tin Tuyển Sinh Mới tổng hợp thông tin học bổng du học Hàn Quốc nhằm giúp quý phụ huynh học sinh, sinh viên có góc nhìn tổng quát, giúp các em đạt được mong ước nguyện vọng của mình
Thông Tin Học Bổng Du Học Hàn Quốc Toàn Phần
Học bổng du học Hàn Quốc dành cho bậc đại học và sau đại học tại các trường được chỉ định ở Hàn Quốc.
Học bổng toàn phần du học Hàn Quốc do chính phủ và bộ giáo dục tài trợ cho sinh viên quốc tế theo học đại học tại các trường đại học ở Hàn Quốc.
Ứng viên phải tham gia một khóa đào tạo tiếng Hàn trong vòng 1 năm trừ những người đã có TOPIK 5 trở lên.
Yêu cầu để tham gia chương trình học bổng toàn phần du học Hàn Quốc:
– Học sinh Sinh viên dưới 25 tuổi đối với bậc đại học và dưới 40 tuổi với bậc sau đại học.
– Đã hoàn thành bậc THPT trước khi tham gia chương trình đối với bậc đại học và có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ đối với bậc sau đại học.
– GPA 8.0 trở lên trong bậc học đã hoàn thành trước đó.
Lưu ý: Sinh viên đã hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Hàn Quốc không được tham gia học bổng du học này. Giá trị học bổng bao gồm vé máy bay, trợ cấp định cư, sinh hoạt, bảo hiểm y tế, khóa học tiếng, học phí, hỗ trợ nghiên cứu, trợ cấp hoàn thành khóa học.
Các chương trình hỗ trợ du học Hàn Quốc khác:
Hỗ trợ sinh viên trao đổi 500.000 – 700.000 won 1 tháng yêu cầu hoàn thành ít nhất 2 kỳ và GPA 8.0.
Hỗ trợ sinh viên tự lực về tài chính 500.000 won 1 tháng và tối đa 5.000.000 won cho 1 du học sinh.
Hầu hết các trường đại học tại Hàn Quốc đều có chính sách hỗ trợ học bổng du học cho những sinh viên quốc tế có thành tích cao.

Bài viết liên quan