Trang chủ / Điểm Chuẩn Đại Học / THÔNG TIN ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC HỌC Y TẾ CỘNG ĐỒNG HỆ CHÍNH QUY

THÔNG TIN ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC HỌC Y TẾ CỘNG ĐỒNG HỆ CHÍNH QUY

THÔNG TIN ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC HỌC Y TẾ CỘNG ĐỒNG HỆ CHÍNH QUY

1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

–  Năm 2017: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với hai ngành: Y tế công cộng và Xét nghiệm Y học dự phòng; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT với ba ngành: Dinh dưỡng, Công tác xã hội và Xét nghiệm Y học.

–  Năm 2018: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với hai ngành: Y tế công cộng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học (năm 2017 tên ngành là Xét nghiệm y học; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT với hai ngành: Dinh dưỡng và Công tác xã hội.

2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)

Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển Năm tuyển sinh -2 Năm tuyển sinh -1
Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển
Khối ngành VI            
– Y tế công cộng 170 164 20,25 170 124 16
– Dinh dưỡng            
– Xét nghiệm y học dự phòng 30 39 20,75
– Xét nghiệm Y học/Kỹ thuật xét nghiệm y học       80 89 17,7
Khối ngành VII

– Công tác xã hội

           
Tổng            

– Nếu tuyển sinh năm 2019 thì “Năm tuyển sinh -2”: là năm tuyển sinh 2017; “Năm tuyển sinh -1”: là năm tuyển sinh 2018

Bài viết liên quan