Trang chủ / Đại Học / Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh

Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh

Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

– Đối tượng 1: Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, căn cứ vào kết quả 3 môn thi THPT Quốc gia, ứng với các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.

– Đối tượng 2: Xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp môn của 3 năm lớp 10, 11, 12, ứng với các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học. Điều kiện tổng điểm mỗi năm của tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên.

– Đối tượng 3: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM năm 2019.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:

– Tất cả các thí sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú:

– Năm 2019, trường dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu bậc Đại học. Trường dành 80% chỉ tiêu xét theo khối thi hằng năm từ kết quả kỳ thi Quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ GD-ĐT; 10% xét từ kết quả học bạ THPT theo tổ hợp môn của 3 năm lớp 10, 11, 12, ứng với các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học. Điều kiện tổng điểm mỗi năm của tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên; 10% xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM năm 2019.

– Phương án định điểm trúng tuyển là theo ngành, có nghĩa các ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ hợp theo từng ngành.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1 Các ngành đào tạo đại học
1.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 96 24 A01 D01 D09 D10
1.2 Quản trị kinh doanh 7340101 288 72 A00 A01 D01 D10
1.3 Tài chính Ngân hàng 7340201 80 20 A00 A01 D01 D10
1.4 Kế toán 7340301 176 44 A00 A01 D01 D10
1.5 Công nghệ sinh học 7420201 192 48 A00 A01 B00 D07
1.6 Công nghệ thông tin 7480201 256 64 A00 A01 D01 D07
1.7 An toàn thông tin 7480202 96 24 A00 A01 D01 D07
1.8 Công nghệ chế tạo máy 7510202 96 24 A00 A01 D01 D07
1.9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 56 14 A00 A01 D01 D07
1.10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 68 17 A00 A01 D01 D07
1.11 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 60 15 A00 A01 D01 D07
1.12 Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 256 64 A00 A01 B00 D07
1.13 Công nghệ vật liệu 7510402 64 16 A00 A01 B00 D07
1.14 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 120 30 A00 A01 B00 D07
1.15 Công nghệ thực phẩm 7540101 256 64 A00 A01 B00 D07
1.16 Công nghệ chế biến thuỷ sản 7540105 88 22 A00 A01 B00 D07
1.17 Đảm bảo Chất lượng & ATTP 7540110 96 24 A00 A01 B00 D07
1.18 Công nghệ dệt, may 7540204 96 24 A00 A01 D01 D07
1.19 Khoa học chế biến món ăn 7720498 40 10 A00 A01 B00 D07
1.20 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 7720499 48 12 A00 A01 B00 D07
1.21 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 112 28 A00 A01 D01 D10
1.22 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 64 16 A00 A01 D01 D10
1.23 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 96 24 A00 A01 B00 D07
                                          Tổng:       2.800       700

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

2.5.1. Xét theo điểm thi THPT Quốc Gia năm 2019:

Xét tuyển theo tổ hợp các môn tương ứng với các ngành từ 15,00 điểm trở lên.

2.5.2. Xét theo điểm học bạ THPT các năm:

Điều kiện tổng điểm mỗi năm của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

Tốt nghiệp THPT;

Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

2.6.1. Mã trường: DCT

2.6.2. Mã số ngành và tổ hợp xét tuyển:

Stt Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Ghi chú
1 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D10
2 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D10
3 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10
4 7420201 Công nghệ Sinh học A00, A01, D07, B00
5 7510202 Công nghệ Chế tạo máy A00, A01, D01, D07
6 7510203 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử A00, A01, D01, D07
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00, A01, D07, B00
8 7540110 Đảm bảo Chất lượng & ATTP A00, A01, D07, B00
9 7480201 Công nghệ Thông tin A00, A01, D01, D07
10 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D07
11 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00, A01, D07, B00
12 7510402 Công nghệ Vật liệu A00, A01, D07, B00
13 7540105 Công nghệ Chế biến Thủy sản A00, A01, D07, B00
14 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử A00, A01, D01, D07
15 7510303 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07
16 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00, A01, D07, B00
17 7540204 Công nghệ May A00, A01, D01, D07
18 7720499 Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực A00, A01, D07, B00
19 7720498 Khoa học Chế biến Món ăn A00, A01, D07, B00
20 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00, A01, D01, D10
21 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D10
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, D07, B00
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10

2.6.3. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không có, phương án định điểm trúng tuyển là theo ngành, có nghĩa các ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ hợp theo từng ngành.

2.6.4. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

2.6.4.1. Xét theo điểm thi THPT Quốc Gia năm 2019:

Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

Tiêu chí phụ: thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2.6.4.2. Xét theo điểm học bạ THPT:

Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

Tiêu chí phụ: thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển của năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

2.6.4.3. Xét theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM năm 2019:

Xét tuyển từ cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

Tiêu chí phụ: thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Thời gian:

Trường thực hiện các đợt xét tuyển theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7.2. Hình thức nhận ĐKXT:

Trường nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp, online và có thể Gửi bưu điện với địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 54082904                 Fax: 028 38163320

Website: http://tuyensinh.hufi.edu.vn

2.8. Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Lệ phí xét tuyển: Theo Quy định của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

Học phí dự kiến đối với sinh viên/1 năm học dao động từ: 18.000.000đ đến 20.000.000đ, theo từng ngành học.

Học phí được tính theo tín chỉ đào tạo.

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):

Bài viết liên quan