Trang chủ / Chương Trình Đào Tạo trong nước / THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HỆ CHÍNH QUY

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HỆ CHÍNH QUY

THÔNG TIN TRƯỜNG TRÌNH ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HỆ CHÍNH QUY

Trường Đại học Ngoại thương hiện đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học cho 12 ngành với 19 chuyên ngành. Cụ thể:

STT Ngành Chuyên ngành
1   Kinh tế   Kinh tế đối ngoại
  Thương mại quốc tế
2   Kinh tế quốc tế   Kinh tế quốc tế
  Kinh tế và phát triển quốc tế
3   Luật   Luật thương mại quốc tế
4   Kinh doanh quốc tế   Kinh doanh quốc tế
  Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản
  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế
5   Quản trị kinh doanh   Quản trị kinh doanh quốc tế
6   Quản trị khách sạn   Quản trị khách sạn
7

 

  Tài chính ngân hàng

 

  Ngân hàng
  Tài chính quốc tế
  Phân tích và đầu tư tài chính
8   Kế toán   Kế toán – Kiểm toán
  Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA
9   Ngôn ngữ Anh   Tiếng Anh thương mại
10   Ngôn ngữ Pháp   Tiếng Pháp thương mại
11   Ngôn ngữ Nhật   Tiếng Nhật thương mại
12   Ngôn ngữ Trung   Tiếng Trung thương mại

Bên cạnh các chương trình đào tạo tiêu chuẩn, trường Đại học Ngoại thương còn có các chương trình đào tạo hệ chính quy bậc đại học bằng tiếng Anh được công nhận bởi các cơ sở giáo dục Đại học, các tổ chức quốc tế uy tín gồm:

  • 3 chương trình tiên tiến gồm các ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành phụ Kinh doanh), ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng
  • 9 chương trình chất lượng cao gồm các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Kinh tế quốc tế, Tiếng Nhật thương mại, Tiếng Trung thương mại, Tiếng Pháp thương mại
  • 3 chương trình định hướng nghề nghiệp gồm chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Đây là các chương trình đào tạo được xây dựng nhằm cung cấp kiến thức hiện đại, cập nhật, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, hình thành tâm thế sẵn sàng thích nghi với những biến đổi của môi trường kinh tế – xã hội, giúp người học hội đủ các điều kiện để trở thành công dân toàn cầu. Chương trình có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giảng viên nước ngoài, cộng đồng tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

Bài viết liên quan