Trang chủ / Tin Tức / Học Sinh Nhật Bản Học Những Môn Gì?

Học Sinh Nhật Bản Học Những Môn Gì?

Chương trình đào tạo tại mỗi quốc gia trên thế giới không hề giống nhau, tùy thuộc vào cách tiếp cận để phát hiện tài năng của học sinh đặc biệt tại Nhật Bản có một hệ thống môn học riêng. Hãy cùng khám phá xem chương trình học ở Nhật Bản có gì khác biệt so với Việt Nam.
Học Sinh Nhật Bản Học Những Môn Gì?
Bậc tiểu học, trẻ em Nhật Bản sẽ được học tiếng quốc ngữ, thư pháp, thơ, số học, tự nhiên, xã hội học (đạo đức, lịch sử, lễ nghi), âm nhạc, nghệ thuật thị giác, thể dục.
Ở trường trung học, họ có thêm môn học như công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học, địa chất), nguyên tắc cơ bản về an toàn cuộc sống, lịch sử, tiếng Anh (với người bản xứ) và một số môn học tùy chọn đặc biệt.
Trong trường trung học phổ thông, ngoài các môn đã học ở bậc trước, học sinh được chọn một trong 2 chuyên ngành: khoa học nhân văn hoặc khoa học tự nhiên. Mục tiêu chính của việc học tập là vào đại học nên học sinh tự chọn phần còn lại của các môn học theo đúng ngành mong muốn. Ví dụ, nó có thể là nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, câu cá, đào tạo y tế, phúc lợi, ngoại ngữ,…

Bài viết liên quan