Trang chủ / Tin Tức / Học Sinh Mỹ Học Những Môn Gì?

Học Sinh Mỹ Học Những Môn Gì?

Chương trình đào tạo tại mỗi quốc gia trên thế giới không hề giống nhau tùy thuộc vào cách tiếp cận để phát hiện tài năng của học sinh đặc biệt là tại Mỹ. Vì thế tại Mỹ có một hệ thống môn học riêng. Hãy cùng khám phá xem chương trình học ở Mỹ có gì khác biệt so với Việt Nam.

Học Sinh Mỹ Học Những Môn Gì?

Tại Mỹ, các môn bắt buộc ở tiểu học gồm số học, tập đọc và tập viết, đại cương về khoa học tự nhiên, lịch sử địa phương.
Các môn học ở trung học cơ sở bao gồm toán, ngôn ngữ, khoa học tự nhiên (gồm hóa học, sinh học, vật lý), khoa học xã hội (lịch sử) và giáo dục thể chất. Hơn nữa, có nhiều lựa chọn các hoạt động ngoại khóa như tâm lý học, pháp y, báo chí, hùng biện, khắc gỗ, đồ gốm, nấu ăn,…
Các môn học bắt buộc ở bậc trung học phổ thông là toán, văn học, khoa học tự nhiên (một năm hóa học, một năm sinh học và một năm vật lý), khoa học xã hội (lịch sử và cấu trúc tiểu bang), giáo dục thể chất. Ngoài ra còn có một số môn học tự chọn như diễn xuất, giáo dục thể chất, giải phẫu, thống kê, khoa học máy tính, công nghệ môi trường, ngoại ngữ, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, điện ảnh, kịch, dàn nhạc, nhảy múa, đồ họa máy tính, thiết kế web, báo chí, chỉnh sửa niên giám, chế biến gỗ, hoặc sửa chữa xe. Danh sách này có thể thay đổi tùy theo từng trường.

Bài viết liên quan