Trang chủ / Tin Tức / Học Sinh Anh Học Những Môn Gì?

Học Sinh Anh Học Những Môn Gì?

Chương trình đào tạo tại mỗi quốc gia trên thế giới không hề giống nhau, tùy thuộc vào cách tiếp cận để phát hiện tài năng của học sinh đặc biệt tại Anh có một hệ thống môn học riêng. Hãy cùng khám phá xem chương trình học ở Anh có gì khác biệt so với Việt Nam.

Học Sinh Anh Học Những Môn Gì?

Ở trường tiểu học, trẻ em học tiếng Anh, toán, lịch sử, địa lý, âm nhạc, công nghệ công nghiệp và nghệ thuật. Phụ huynh sẽ là người cuối cùng lên danh sách môn học cho con mình.

Ở các bậc học cao hơn, học sinh có thêm các môn học như cơ sở tôn giáo (họ nghiên cứu đạo đức và quan điểm của tất cả các tôn giáo), địa lý, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, cũng như nhiều môn học tự chọn như nấu ăn, âm nhạc, tâm lý học, nhiếp ảnh , khiêu vũ, kịch, luật, an sinh xã hội, kế toán, thiết kế, khoa học biển, du lịch,…

Bài viết liên quan