Trang chủ / Chương Trình Đào Tạo Quốc Tế / Giới thiệu về học bổng Đại học SeJong – Hàn Quốc

Giới thiệu về học bổng Đại học SeJong – Hàn Quốc

Đại học SeJong – Hàn Quốc là một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng ở Seoul và cũng là một trong những trường được đánh giá có chất lượng giảng dạy tốt nhất châu Á năm 2014.

Giới thiệu về học bổng Đại học SeJong - Hàn Quốc

Theo QS 2016 – 2017 trường Đại học Sejong nằm trong top 501-550 các trường Đại học trên thế giới, đứng thứ 88 trong Châu Á và nằm trong top 10 tại Hàn Quốc, cung cấp 34 chuyên ngành Đại học và 48 chuyên ngành Sau Đại học, nằm tại quận Gwangjin – Trung tâm thủ đô Seoul Hàn Quốc. Chuyên ngành quản lý khách sạn năm trong top 28 thế giới, dưới đây là các loại học bổng chuyên ngành (Xét GPA, tiếng Anh/Hàn)

KHỐI CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG HÀN
– Học phí cho kỳ đầu (Xét trình độ tiếng Hàn)
+ Học bổng 20% nếu đạt Topik 3
+ Học bổng 30% nếu đạt Topik 4
+ Học bổng 80% nếu đạt Topik 6

KHỐI CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH
– Học bổng 80% học phí nếu đạt IELTS 8.0
– Học bổng 50% học phí nếu đạt IELTS 6.5
– Học bổng 30% học phí nếu đạt IELTS 5.5

Hình ảnh thực tế

Giới thiệu về học bổng Đại học SeJong - Hàn Quốc

Bài viết liên quan