Trang chủ / Chương Trình Đào Tạo Quốc Tế / Giới thiệu về học bổng Đại học Dankook – Hàn Quốc

Giới thiệu về học bổng Đại học Dankook – Hàn Quốc

Dại học Dankook – Hàn Quốc được thành lập vào năm 1947, Đại học Dankook là trường đại học tư thục đào tạo chương trình 4 năm đầu tiên tại Hàn Quốc. Đến nay, trường đã sở hữu 20 khoa cho cấp đại học và 10 khoa cho cấp sau đại học, được chia đều cho 2 chi nhánh ở Cheonan và Jukjeon
Giới thiệu về học bổng Đại học Dankook - Hàn Quốc
 Đại học Dankook – Hàn Quốc danh tiếng lâu đời, xếp thứ 26 trong số các trường đại học ở Hàn Quốc
 Quy mô lớn thứ 5 tại Hàn Quốc, cung cấp 38 chuyên ngành (tại cơ sở Jukjeon) và 54 chuyên ngành (tại cơ sở Cheonan) đại học và sau đại học khác nhau, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các tập đoàn đa quốc gia, các công ty liên doanh hàn Quốc – Việt Nam hiện nay
 Viện kỹ thuật Samsung đặt tại nhà trường hứa hẹn các cơ hội thực tập, nghiên cứu và học hỏi cho các SV ngành công nghệ, tự động, kỹ thuật điện tử…
 Loại học bổng: Học bổng chuyên ngành (Xét GPA, tiếng Anh/Hàn)
Giới thiệu về học bổng Đại học Dankook - Hàn Quốc
CÁC MỨC HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THEO KHỐI CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG HÀN
Học bổng cấp cho kỳ chuyên ngành đầu tiên sau khi học sinh kết thúc khóa tiếng Hàn
+ Mức 1: Học bổng 55% học phí, 100% ký túc xá + bảo hiểm hỗ trợ trong 4 năm nếu đạt Topik 6
+ Mức 2: Học bổng 35% học phí + 100% ký túc xá (1 kỳ), bảo hiểm hỗ trợ trong 1 năm nếu đạt Topik 4 hoặc Topik 5.
+ Mức 3: Học bổng 20% học phí + 100% ký túc xá (1 kỳ), bảo hiểm hỗ trợ trong 1 năm nếu hoàn thành 4 kỳ học tiếng tại Dankook (40 tuần) đạt Topik 3 hoặc vượt qua bài thi viết của trường.
+ Mức 4: Học bổng 15% học phí + 100% ký túc xá (1 kỳ), bảo hiểm hỗ trợ trong 1 năm nếu đạt chứng chỉ tiếng Hàn Topik 3
Học bổng cấp cho bắt đầu từ kỳ thứ 2 học chuyên ngành
+ Mức 1: Học bổng 100% học phí + ký túc xá + bảo hiểm nếu điểm GPA thuộc Top sinh viên Quốc tế có điểm cao nhất
+ Mức 2: Học bổng 45% học phí + ký túc xá + bảo hiểm nếu GPA của kỳ trước trên 4.0 và thấp hơn 4.5
+ Mức 3: Học bổng 35% học phí+ ký túc xá + bảo hiểm nếu GPA của kỳ trước trên 3.5 và thấp hơn 4.0
+ Mức 4: Học bổng 25% học phí + ký túc xá + bảo hiểm nếu GPA của kỳ trước trên 3.0 và thấp hơn 3.5
+ Mức 5: Hỗ trợ ký túc xá + bảo hiểm nếu GPA của kỳ trước trên 2.5 và thấp hơn 3.0
CÁC MỨC HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THEO KHỐI CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH
– Học bổng 100% học phí + ký túc xá (4 năm) nếu đạt IELTS 8.5
– Học bổng 75% học phí (4 năm) nếu đạt IELTS 7.5
– Học bổng 50% học phí (4 năm) nếu đạt IELTS 6.5

Bài viết liên quan