Trang chủ / Điểm Chuẩn Đại Học / Điểm sàn Trường Đại học Luật Hà Nội 2017 – 2018

Điểm sàn Trường Đại học Luật Hà Nội 2017 – 2018

Thông tin điểm sàn Trường Đại học Luật Hà Nội 2017 – 2018. Thí sinh 2002 có thể dựa vào thông tin này để thâm khảo ngưỡng điểm sàn 2020

Nhóm ngành/

Ngành/ tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh: 2017 Năm tuyển sinh: 2018
Chỉ tiêu Số trúng Điểm trúng tuyển Phương thức  xét học bạ Phương thức lấy kết quả thi THPTQG
Nhóm ngành

III

–                  Ngành Luật Kinh tế Tổ hợp A00:

Tổ hợp C00:

Tổ hợp D01: – Ngành Luật  Tổ hợp A00:

Tổ hợp C00:

Tổ hợp D01:

–                  Ngành Luật

Thương mại quốc tế

Tổ hợp D01:

  tuyển   Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển
2010 2011 Ngành Luật Kinh tế:

A00: 27.00

A01: 26.75

C00: 28.75

D01: 25.75

Ngành Luật:

A00: 24.00

A01: 24.50

C00: 27.50

D01: 23.50

Ngành Luật

Thương mại quốc tế:

A01: 26.25

D01: 25.25

314 319 Ngành Luật Kinh tế:

A00: 9.40

A01: 9.31

C00: 9.21

D01: 9.10

Ngành Luật:

A00: 8.82

A01: 8.93

C00: 8.77

D01: 8.65

Ngành Luật

Thương mại quốc tế: A01: 9.28

D01: 9.08

1776 2021 Ngành Luật Kinh tế:

A00: 21.00

A01: 21.00

C00: 26.50

D01: 22.05

Ngành Luật:

A00: 18.35

A01: 18.00

C00: 25.00

D01: 20.50

Ngành Luật

Thương mại quốc tế: A01: 20.15

D01: 22.00

Nhóm ngành

VII

Ngành Ngôn ngữ Anh

Tổ hợp D01

60 63  

A01: 24.50

D01: 24.00

 

18 18 A01: 8.42

D01: 8.31

102 170 A01: 18.09

D01: 20.15

Tổng   2074   332 337   1878 2191  

(*) Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ năm 2018, cách tính điểm xét tuyển như sau:

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)/3 + ĐƯT (nếu có)  – ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1)/3; – ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2

+ ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2)/3; – ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3

+ ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3)/3.

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

Bài viết liên quan