Trang chủ / Sau Đại Học - Thạc Sĩ / Khu vực Hà Nội / Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp ĐH Hà Nội liên kết với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ)

Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp ĐH Hà Nội liên kết với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ)

Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp ĐH Hà Nội liên kết với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ)
1. Cơ sở pháp lí 
Quyết định số 5062/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 và Quyết định gia hạn số 298/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hà Nội liên kết đào tạo thạc sĩ với Trường Đại học Louvain.
2. Đối tượng tuyển sinh
Công dân Việt Nam, công dân Liên minh châu Âu có bằng cử nhân tiếng Pháp, đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Trường Đại học Hà Nội và của Trường Đại học Louvain, cùng các yêu cầu tuyển chọn khác của chương trình liên kết.
3. Thời gian và chương trình đào tạo: 02 năm.
– 09 môn học, 45 ECTS theo Khung chương trình đào tạo riêng của mỗi Trường, do từng trường giảng dạy và trường đối tác công nhận tương đương;
– 09 môn học, 45 ECTS theo Khung chương trình do hai trường thống nhất xây dựng, do giảng viên hai trường giảng dạy, học một phần thời gian ở Việt Nam, một phần thời gian ở Vương quốc Bỉ;
– 01 luận văn thạc sĩ, 30 tín chỉ, được Hội đồng khoa học hỗn hợp gồm giảng viên của hai trường đánh giá.
4. Ngôn ngữ giảng dạy và viết luận văn: tiếng Pháp
5. Đội ngũ giảng viên: 
– Giảng viên của Trường Đại học Hà Nội và của Trường Đại học Louvain, có năng lực chuyên môn đáp ứng các quy định hiện hành của mỗi nước.
6. Quy mô đào tạo: 
– Từ 10 đến 30 học viên / năm
7. Địa điểm đào tạo: 
– Trường Đại học Hà Nội, Việt Nam và Trường Đại học Louvain, Vương quốc Bỉ.
8. Văn bằng: 
– Học viên hoàn thành khóa đào tạo sẽ được nhận hai bằng thạc sĩ: Trường Đại học Hà Nội cấp Bằng Thạc sĩ ngôn ngữ Pháp, Trường Đại học Louvain cấp Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ-Văn học Pháp và Latinh, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ (Master en langues et littératures françaises et romanes, orientation français langue étrangère)
9. Học phí: 26.000.000 đồng / 1 học viên / năm x 2 năm (nộp tại Trường đại học Hà Nội). Đối với năm học ở Bỉ, học viên nộp 68 euros phí quản lý hành chính cho Trường Đại học Louvain (Université catholique de Louvain).
10. Học bổng: 
– Chương trình thạc sỹ liên kết còn thu hút học viên bởi mức học bổng ưu đãi trong năm thứ 2 học viên sẽ có 10 tháng học tại trường Louvain, với các mức học bổng:
+ Học bổng do tổ chức Eramus (Châu Âu): Đài thọ 100%.
+ Học bổng của Đại sứ quán Bỉ: Đài thọ toàn bộ chi phí, học viên phải lo phí vé máy bay.
11. Thời gian tuyển sinh: 
– Mỗi năm, Trường Đại học Hà Nội tổ chức tuyển sinh tối đa hai (02) lần.
12. Địa chỉ liên hệ:
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Phòng 211 Nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 04.3854.4498; Email: khoasdh@gmail.com; Website: www.hanu.edu.vn/sdh
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LOUVAIN
I. Các môn học tại Việt Nam
Mã số học phần Tên học phần
(tiếng Việt, tiếng Pháp)
Số tín chỉ Số tiết tín chỉ Mã số học phần tiên quyết
Phần chữ Phần số
thuyết
Thực hành Tự học
I. Khối kiến thức chung 6
LFLEH 5001 Triết học 3 45 0 90
LFLEH 5002 Ngoại ngữ 2 (*)
(Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Nhật)
3 0 90 45
II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 39
2.1. Bắt buộc 18
LFLEH 5310 Viết hàn lâm
(Ecriture scientifique)
3 0 90 45
LFLEH 5313 Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ (Méthodologie du FLE) 6 75 30 165
LFLEH 5314 Phương pháp nghiên cứu khoa học (Méthodologie de rercherche) 6 75 30 165
2.2. Tự chọn 21
LFLEH 5311 Hình thái-cú pháp học tiếng Pháp (Morpho-syntaxe française) 3 45 0 90
LFLEH 5315 Lý thuyết dịch và dịch văn học (Théorie de la traduction et traduction littéraire) 3 30 30 75
LFLEH 5316 Giao tiếp liên văn hoá (Communication interculturelle) 3 30 30 75
LFLEH 5317 Ngữ dụng học tiếng Pháp (Pragmatique française) 3 30 30 75
LFLEH 5322 Ngữ âm học và Âm vị học Phonétique & Phonologie) 3 45 0 90
LFLEH 5323 Phân tích diễn ngôn (Analyse du discours) 3 45 0 90
LFLEH 5326 Từ vựng, ngữ nghĩa học tiếng Pháp
(Lexico-sémantique française)
3 45 0 90
III. Luận văn thạc sỹ 15
Tổng cộng 60

II. Các môn học tại Trường Đại học Louvain

Stt Mã môn học Tên học phần Số tín chi
1 LROM2620 Acquisition d’une langue seconde ou
Étrangère. Théorie et applications (Thụ đắc ngôn ngữ hai, hoặc ngoại ngữ. Lý thuyết và ứng dụng)
5
2 LROM2720 Questions d’histoire littéraire (Một số vấn đề văn học sử) 5
3 LFIAL2230 Questions de littérature générale et comparée (Một số vấn đề văn học đại cương và so sánh) 5
4 LROM2463 Français sur objectifs spécifiques (Tiếng Pháp với mục đích chuyên biệt) 5
5 LROM2171 Lexicologie (Từ vựng học tiếng Pháp) 5
6 LFRAN1401 ou LFRAN1501 ou LFRAN1405 Cours de renforcement du français (Khóa học tiếng Pháp nâng cao) 5
7 LFLEH2894 Mémoire (Luận văn thạc sĩ UCL) 15
8 LFLEH5302 Mémoire (Luận văn thạc sĩ UH) 15
Total/ Tổng cộng: 60

Bài viết liên quan