Trang chủ / Sau Đại Học - Thạc Sĩ / Khu vực Hà Nội / Chương trình đạo tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật ĐH HÀ NỘI liên kết đào tạo với ĐH Nữ sinh NARA – Nhật Bản

Chương trình đạo tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật ĐH HÀ NỘI liên kết đào tạo với ĐH Nữ sinh NARA – Nhật Bản

Chương trình đạo tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật ĐH HÀ NỘI liên kết đào tạo với ĐH Nữ sinh NARA – Nhật Bản
1. Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật – Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Nữ sinh Nara, Nhật Bản (thông báo tuyển sinh năm 2019 xem tại đây)
– Một chương trình nhận hai bằng thạc sỹ của hai nước Việt Nam, Nhật Bản;
– Có cơ hội 01 năm học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học nữ sinh Nara, một ngôi trường công lập có lịch sử lâu đời, có truyền thống đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;
– Đội ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học nữ sinh Nara trực tiếp giảng dạy
– Thời gian học linh hoạt, giúp học viên dễ sắp xếp công việc để tập trung học tập, nghiên cứu.
– Môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, có sự hỗ trợ tối đa về mặt học thuật và hành chính, giúp học viên yên tâm học tập nghiên cứu.
2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
– Cử nhân Ngôn ngữ Nhật hoặc người có chứng chỉ N1 năng lực tiếng Nhật
– Học viên nữ
3. Chương trình đào tạo
– Chương trình đào tạo có tổng thời lượng là 80 tín chỉ, bao gồm 45 tín chỉ thuộc Chương trình đào tạo thạc sỹ ngôn ngữ Nhật của Trường Đại học Hà Nội và 20 tín chỉ thuộc Chương trình đào tạo thạc sỹ ngôn ngữ và văn hóa Nhật của Trường Đại học nữ sinh Nara, 15 tín chỉ của luận văn thạc sỹ. Các môn học của chương trình sẽ bao quát tất cả các kiến thức liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Cụ thể như sau:
Stt Tên môn học Số
tín chỉ
Nơi đào tạo Ghi chú
ĐHHN ĐHNR  

 

Thuộc cả chương trình đào tạo thạc sỹ của ĐHHN và chương trình liên kết với Nara (15 tín chỉ)

1 Triết học 3 x  
2 Ngoại ngữ 2 3 x  
3 Ngôn ngữ học đối chiếu 3 x  
4 Lí thuyết dịch 3 x  
5 Từ vựng học 3 x  
6 Viết hàn lâm 3 x    

 

 

 

Thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ ngôn ngữ Nhật của ĐHHN (30 tín chỉ)

7 Phương pháp NCKH 6 x  
8 Phương pháp giảng dạy 6 x  
9 Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai 3 x  
10 Lịch sử văn học 3 x  
11 Lịch sử văn hóa Nhật 3 x  
12 Giao tiếp liên văn hóa 3 x  
13 Thiết kế chương trình đào tạo 3 x  
14 Trích giảng văn học 2   x Thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ ngôn gữ và văn hóa của Nara (20 tín chỉ)
15 Chuyên đề ngôn ngữ học 2   x
16 Chuyên đề ngôn ngữ văn hóa 2   x
17 Chuyên đề văn hóa ABC 6   x
18 Nghiên cứu đề tài 8   x  
19 Luận văn thạc sỹ   15 8 Theo Quy chế của Nhật thì luận văn ThS là 8 tín chỉ, nhưng không tính vào tổng số tín chỉ đào tạo.
  Tổng số ĐHHN 60    
    Đề án   43  
3.1. Thời gian đào tạo:
02 năm, 04 học kỳ, trong đó có 01 năm học tại Trường Đại học nữ sinh Nara, Nhật Bản.
3.2. Địa điểm thực hiện chương trình
Năm thứ nhất, học viên học tại Trường Đại học Hà Nội 6 tháng, hoàn thành 15 đơn vị học trình. Sau đó, học viên sẽ sang Trường Đại học nữ sinh Nara học 01 năm, hoàn thành tiếp 20 đơn vị học trình. 06 tháng còn lại, học viên học tiếp 30 đơn vị học trình của các môn học còn lại tại Trường Đại học Hà Nội và hoàn thành luận văn thạc sỹ 15 đơn vị học trình.
3.3. Văn bằng
Trường Đại học Hà Nội cấp bằng Thạc sỹ Ngôn ngữ Nhật (Master of Japanese studies in Linguistics).
Trường Đại học nữ sinh Nara cấp bằng Thạc sỹ Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật (Master Philosophy).
Trên văn bằng có ghi “Văn bằng này được cấp theo thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học nữ sinh Nara và Trường Đại học Hà Nội”.
Bằng thạc sỹ của Trường Đại học Hà Nội và của Trường Đại học nữ sinh Nara được cấp kèm bảng điểm (được ghi bằng tiếng Việt và tiếng Nhật) xác nhận kết quả học tập của học viên.
4. Địa chỉ liên hệ
– Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Hà Nội
– Địa chỉ: Phòng 211 nhà C, trường Đại học Hà Nội, km số 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
– Điện thoại: (024)38544498
– Email: khoasdh@gmail.com; Website: saudaihoc.hanu.vn; FB: Sau Dai Hoc Hanu

Bài viết liên quan